waterverf gekleurd zien we alle details van belang bij deze weg; van kruispunten, bruggen, de ligging van tuinen van brugwachters tot bosschages van wilgenhout die werden ge bruikt voor beschoeiingen. www.regionaalarchiefalkmaar.nl15-11-2015) '400jaar Semslinie' nu ook boek De Semslinie. Een kaarsrechte lijn tussen de provincies Groningen en Drenthe, vierhonderd jaar geleden getrokken door landmeters Jan Sems en Jan de la Hay om het gekibbel tussen Drentse en Westerwoldse boeren te beëindi gen. 400 jaar Semslinie. Dwars door het veen gebied, van Groningen tot De Maten. Maar waarom moest die grens er komen? En waarom is die grens er gebleven? En wat was de Fries Johan Sems eigenlijk voor een man? Op deze vragen - en nog vele andere - geeft 400jaar Semslinie antwoord. Geografie en chronologie gaan hand in hand als we van Gro ningen naar Ter Apel reizen, onderweg stop pend bij de Martinitoren, strijdlustige land kaarten, koninklijk ingrijpen, veenkoloniën en Noord-Nederlandse folklore. Vier eeuwen is erom gestreden, vier eeuwen lang is zij ge bruikt, misbruikt, overschreden, gerespec teerd, getekend en bewonderd: de Semslinie. Volg in 400 jaar Semslinie de redactie door de geschiedenis en wandel met Jan Blokker langs de Semslinie zelf in dit diverse en vermake lijke boek over een grens van vier eeuwen oud.' Prijs 22,50, auteurs Paul Brood, Martin Hillenga, Sake Elzinga Egbert Brink, Erwin Karel, Harm van der Veen en Frans Westra, 176 pagina's met 175 kleurenfoto's. (www.wbooks.com, 2015) NB. De in Leiden opgeleide landme ters Johan Sems en Jan de la Haye 'trokken een rechte lijn, omdat hun 400 jaar Semslinie ultramoderne meettechniek dat toeliet en vooral ook omdat het paste bij hun nieuwe rationaliteit', aldus Hendrik Spiering in zijn boekbespreking in NRC Handelsblad van 21 november 2015. Infopunt bij 'Vermessungsturm Kommern' 'Anhand der Aufzeichnungen des preufiischen Hauptmanns und Vermessungsdirigenten Hans Bendemann, der zwischen 1886 und 1889 die Rheinlande vermessen hat, wird die Funkti- onsweise einer „Triangulation" erlautert. Vor dem Aufkommen satellitengestützter Punk- bestimmungen z. B. mit GPS war die Bestim- mung der Hauptvermessungspunkte für die Erstellung von Landkarten ein aufwandiges Geschaft. Denn zwischen den Vermessungs- punkten musste Sichtverbindung bestehen. Wurde die Sicht zwischen diesen oft mehr als 50 Kilometer voneinander entfernten Punkten zum Beispiel durch Berge oder Bewuchs ver hindert, mussten für die Vermessung schwere hölzerne Vermessungsgerüste errichtet werden. Ein solcher, so genannter „Trigonometrischer Turm", steht seit über zehn Jahren am Besu- cherparkplatz des LVR-Freilichtmuseums Kommern. Als kurioses Wahrzeichen ist er von weitem zu sehen - besonders, wenn er in der Weihnachtszeit beleuchtet weithin wie ein überdimensionaler Weihnachtsbaum wirkt. Zu diesem Turm, den die Museumszimmerleute 23 Boek over landmeterswerk én -vernoeming www.wbooks. com Meettoren in openluchtmuseum Kommern bij Keulen (www.kommern.lvr.de)

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

De Hollandse Cirkel (DHC) | 2016 | | pagina 25