'Op zoek naar Van Santen.Dat laatste was als introductie op de tentoonstelling, die nog liep tot eind januari, en op het daarbij versche nen boek. Aan het begin van de middag ontvouwde prof. dr. Bram Vannieuwenhuyze, sinds september voor 40% in dienst als bijzonder hoogleraar historische cartografie, zijn plannen. Deze Gentse historicus promoveerde op middel eeuwse topografie van Brussel. Zijn eerste UvA-project is het maken van een boek over de bekende twintig stadsplattegronden uit de lage landen van Jacob van Deventer. Het tweede wordt een studie over de 17de-eeuwse kaart van Yper (B) als onderdeel van een belege- ringsverhaal. Het derde plan is een studie en historische waardering van het wegennet in Nederland, zoals hij al deed voor Vlaanderen en hier liefst met of voor de RCE. Het vierde idee tenslotte is manco's opvullen in de collec tie historische stedenatlassen van Nederland en België, in boeken of op internet. Een over zichtskaart liet zien dat er daar in Duitsland na WOII relatief meer van verschenen. Ten slotte meldde hij een net uitgebracht 'bid' om in 2019 de International Conference on the History of Cartography in Amsterdam te organiseren! (Adri den Boer) Stehouwer over driehoeksmeting In het historisch tijdschrift 'Ambt heerlijk heid' voor Rheden/Rozendaal publiceerde Jan Stehouwer royaal (en deskundig) in zes delen over 'Driehoeksmeting aan de Veluwezoom': december 2013 (1), maart 2014 (2), juni 2014 (3), december 2014 (4), september 2015 (5) en maart 2016 (6). Op 3 februari 2016 bezochten leden van dit verband het Kadastermuseum trouwens. (Redactie DHC) Lunteren centraal In Ede had een huis-aan-huisblad van 25 no vember 2015 dit nieuws: De werkgroep 'De Goudsberg-Middelpunt van Nederland' heeft een landschapsontwerp laten ontwikkelen voor het geografisch middelpunt van Nederland in Lunteren. Het middelpunt wordt dan gemar keerd door drie cortenstalen ringen, waaarin de keien en de lindeboom zijn geïntegreerd. Een en ander moet in 2016 vorm krijgen. Er stond ook al een bijdrage over in het AD van 23 november 2015, waarin Niek Opten uitlegt dat de plaats van het middelpunt af hangt van je rekenmethode. Een citaat: 'Maar er is nu ook een berekening die het bewijs le vert. Ab Welgraven hoorde hem eerder dit jaar toevallig van Wim Huijser uit Ede. Eindelijk, dacht Welgraven, want het hoe en waarom van dat middelpunt hield hem al een tijdje bezig als geboren en getogen Luntenaar en als voorzitter van stichting Het Luntersche Buurtbosch, eige naar van het gebied waarin het middelpunt ligt. 25 Bram Vannieuwenhuyze, bij de UvA bijzonder hoogleraar historische cartografie (foto Adri den Boer) Meetketting van Kraijenhoff, zoals ook gepubliceerd in 'Ambt heerlijkheid' (coll. en foto Kadastermuseum)

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

De Hollandse Cirkel (DHC) | 2016 | | pagina 27