DE PEEL a. r van Van de Stichting Academisch Erfgoed De Nota van de Commissie Hoogleraararchie ven van de Stichting Academisch Erfgoed (SAE) verscheen in juni 2015. Het is ook nuttig voor geodeten en wordt hier mede gememo reerd, omdat objecten van Vening Meinesz voorop staan! In de Nieuwsbrief van december 2015 van de SAE is de rekenrol van Tienstra het favoriete object van Han Heijmans (TU Delft Library). Over deze rekenrol is al eerder gepubliceerd in DHC 2015-1 en 2015-3. Heijmans memoreert dat Otto van Poelje in een publicatie aantoonde dat het van Tienstra een poging was om een serieus rekeninstrument te ontwerpen. 'Het gebruik voor kleine hoeken roept tevens de vraag op of Tienstra dit wilde gebruiken voor berekeningen die te maken hebben met zijn Vereffeningstheorie, een foutenanalyse die door hem ontwikkeld is ten behoeve van de driehoeksmetingen. Maar dat mogen andere knappe koppen uitzoeken', aldus de slot woorden van Han Heijmans over Van Poelje's studie. (Redactie DHC - www.academischerfgoed.nl) 'De hypotheekbewaarders' en beëdigde klerken In DHC 2015-3 verscheen van Zacharias Klaasse de bijdrage 'Hypotheekbewaarders en landmeters, vuur en water?'. Het was de inlei ding voor het overzicht van de hypotheekbe waarders per kantoor, naar de toen uitgespro ken verwachting ca. 400 personen. Eind 2015 verscheen het resultaat in een fraai A4-ring- bandje met 126 pagina's en 444 bewaarders. Het kantoor Alkmaar kende evenals dat van Amsterdam van 23-4-1992 tot 1-3-1998 als bewaarder Zacharias Klaasse. Van hem en een fors aantal andere bewaarders staat er ook een pasfoto in. Als lardering zijn tevens vele e- knipsels over bewaarders uit inmiddels digitale kranten opgenomen. Soms betreft het zelfs al leen hun onderkomen: zo werd in Middelburg in september 1885 bij de hypotheekbewaarder in toen de Molstraat een grote spiegelruit ver brijzeld! Zacharias Klaasse noemt zich op deze ringband gewoon zakelijk Conservator Kadastermuseum, terwijl A.F. van Beurden zelfs boeken over de Peel op de omslag voor zag van de gedrukte titel'Hypotheek bewaarder b.d.' i Het nieuwe boekje is verkrijgbaar bij zacharias.klaasse@kadaster.nl, want hij zegt de letters 'b.d.' in te vullen als blijvend dienst baar. Hetzelfde geldt voor zijn in februari ver schenen boekje 'De beëdigde klerken' (33 pa gina's). De functie bestond van 1838 tot 1965. Klaasse: 'Het is het meest absurde, bizarre anachronisme geweest dat bij het Kadaster heeft bestaan en dat lange tijd een bron van ruzie en jaloezie was.' (Adri den Boer) 27 Nota met voorop hybride objecten van Vening Meinesz www. academischerfgoed.nl) ■iHiu urn urn hui nniiiniimnmi nmimi nm mn i mi (HJOft OKJTirLI&iLUj.l^EFI Hll.tótf" HviHïTiir.i'KMLWAU4m:Bj ip.fr- T"~' nuiu' - - k! iw' i Boekje van Hypotheekbewaarder b.d. uit ca. 1925 www.delpher.nl

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

De Hollandse Cirkel (DHC) | 2016 | | pagina 29