m R Landmeter Hollebrands weer in verzetsboek Het boek 'Moed' door diverse auteurs ver scheen in januari ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Nationaal Monument Kamp Vught: 256 pagina's, uitgever Balans, prijs €19,95. Opnieuw schrijft Ad van Liempt, net zoals in 'Verzetshelden en Moffenvrienden' (Balans 2011) over een onverzettelijke land meter uit Zuid-Holland. De Sliedrechtse landmeter Joop Hollebrands had twee jeugdige Joodse onderduikers die op gegeven moment gearresteerd werden en afge voerd naar de Hollandsche Schouwburg. On danks de grote risico's pakte Hollebrechts de trein naar Amsterdam om ze uit de Holland- sche Schouwburg op te halen, wat hem overi gens niet lukte. Verder was hij actief in het ver zet en zorgde voor vele oversteken vanuit de Biesbosch naar het al bevrijde Zuid-Nederland. (www.uitgeverijbalans.nl) Verschillen tot in jalons toe... 'Hallo luitjes, Mijn naam is Cornelis. Lang ge leden verzon ik een plan om een deel van de Zuiderzee droog te leggen. Dat drooggelegde stuk zee heet nu Flevoland. De hoofdstad van deze provincie heet Lelystad. Die stad is naar mij vernoemd. Mijn achternaam is namelijk Lely. Niet veel mensen kunnen zeggen dat er een stad naar hen vernoemd is. Ik wel! Goed he? Op deze pagina zet ik allerlei leuke dingen voor al jullie polderjongens en -meisjes. Wat dacht je van een flinke woordzoeker? Of een mooie kleurplaat? Die twee plaatjes van mij lijken het zelfde; kan jij de zes verschillen vinden?' Zeer de moeite waard. Veel relatie met DHC en Geofort. Mooie oude instrumenten, verwij- zing naar Kraijenhoff en zijn land meetkundige werk aan de waterlinie met mooie kaarten erbij. Alles mooi 4: In 1916 vond de eerste grondruil plaats op Ameland. Dit was zo'n groot succes dat 8 jaar later, in 1924, de eerste ruilverkavelingswet tot stand kwam. (www.kadaster.nl) gepresen teerd in een oud fort. De uitleen van het Kadaster museum ligt er mooi bij. Zie foto's. (Richard Witmer) 31 Zoekplaatje Cornelis Lely (www.nieuwlanderfgoed.nl/museum/kinderen) Waterliniemuseum in Fort Vechten (Bunnik) a r m jVH S Peilschalen naar keus Vizierliniaal een meetketting Kraijenhoff 100 jaar verkavelen Instrumenten op driepoten voor gezinsgebruik (foto's Richard Witmer)

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

De Hollandse Cirkel (DHC) | 2016 | | pagina 33