we hier opzagen, verhief zich majestueus in de hoogte en maakte een machtigen, overweldi genden indruk. Als bij toeval hadden we het meest geschikte punt gevonden voor onze metingen4 ten behoeve van de meetkundige grondslag, en hoogst voldaan over het succes trokken we naar beneden om den terugtocht te aanvaarden.' Bij de uiteindelijke topografische opname werden deels dezelfde instrumenten gebruikt (zie verwijzing 2) als voor de meet kundige grondslag, plus nog het waterpas toestel, de meetband, de optische afstandmeter, de passenteller en incidenteel een sextant. Tris-reis 2012 Deze keer waren er maar vijf deelnemers, die wel intens konden genieten van de tocht naar de Kasikasima. Het enige verschil met 108 jaar geleden was, dat wij gebruik konden maken van een ervaren bemanning, een buitenboord motor en de meer dan deskundige reisleider Julius van Trom. Laag water op de Palumeu rivier speelde deze keer een belangrijke rol en ook wij moesten gebruikmaken van een grote en een kleine korjaal. Leek voor de KNAG- expeditie iedere bergtop interessant, wij con centreerden ons op die ene; de Kasikasima. Interessant is te lezen dat in ook 1904 de hoog ste top van de Kasikasima geen optie was. Wij kwamen uit op vijfhonderd en zes meter boven de zee, tegen vierhonderd en vijftig meter toen. Ook wij keken, met enig ontzag, op tegen de toppen van de Kasikasima. Hoe kan het ook anders, vanaf deze locatie lijkt de bergwand zich bijna loodrecht boven het oerbos te ver heffen. Tris-museum in Zwijndrecht Op 12 januari 2013 hebben Jan Meijer en on dergetekende het boekwerk 'In kaart gebracht met kapmes en kompas', in opdracht van het KNAG samengesteld door Arnold Wentholt, aangeboden aan de voorzitter van de Stichting Triskontakten. Dit gebeurde vlak voor de of ficiële opening van het museum door Fred van Stratum. Zie www.triskontakten.nl/tris-museum. Kees van Hamersveld (ook afbeeldingen) 35 Kees van Hamersveld met zicht op de meettop. ctL Qfïémi*. Ifi kaïn gfbufht mei kapmes en koirpis mcï M KornAkf* Nnirrijndi tortJr- skundrg Genootpchip Opeipwïrt». !uil*n 1^45. Boekomslag uit 2003 4 De verrichte metingen zijn: een barometrische hoogtemeting, een driehoeksmeting m.b.v. een theodoliet, een astronomische plaatsbepaling m.b.v. de theodoliet plus chronometer, richtingsmeting m.b.v. een boussole of kompas.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

De Hollandse Cirkel (DHC) | 2016 | | pagina 37