Varia: RD-punt Lichtenberg In het begin van de 20e eeuw (1902) is het RD-punt Lichtenberg ingemeten. Het was een RD-steen. Om het punt zichtbaar te maken van grote afstand is er een meettoren op de locatie ge plaatst die op een ansichtkaart zicht baar is. (Dank aan Ed Stevenhagen uit Zoetermeer.) Het punt is later blijkbaar verstoord of onbruikbaar geworden, want in 1930 is er een nieuw RD-punt gemaakt: Lichten berg 2. Uit de coördinaten van de beide punten is te herleiden dat op 5,64 m afstand ten zuidwesten van de eerste toen opnieuw een RD- steen is ingegraven en ingemeten. Waarschijnlijk ook weer met ge bruikmaking van een meettoren. Beschrijving van de kasteelruïne, waaraan de 'meettoren op ansicht' is te danken, volgens Wikipedia: Lichtenberg is een ruïne gelegen op de Sint Pietersberg ten zuiden van de wijk Sint Pieter in Maastricht. Het was vroeger een van de weinige hoogteburchten van de Noordelijke Nederlanden. Vanaf de op de berg gelegen toren heeft men een prachtig uitzicht over het Maasdal bij Maastricht. In een van de gebou wen van de boerderij bij de kasteelruïne is het Sint Pieters Museum gevestigd. Frans Jansen ®jffl kil OUiiSfuïl. flij'ii rji'YTfï'-' Oude ansichtkaart met meettoren rechts van het midden en daarop links een vergroting door Ed Stevenhagen. Met een kruisje is op de luchtfoto de locatie van het RD-punt Lichtenberg aangegeven op de westelijke oever van de Maas. Gezocht wordt een vrijwilliger als 2e sitemanager! Bent u donateur en geïnteresseerd, stuur dan een mail naar info@hollandsecirkel.nl. 37

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

De Hollandse Cirkel (DHC) | 2016 | | pagina 39