Reacties Bezoekers Kanaalweg 4 en depot TUDelft 2015-3 (Column: doe-opnames) Graag wil ik nog wat meer zeggen over de foto in DHC 2015-3: dat zijn zonder twijfel adelborsten die in hun opleiding bootjesreis maakten op een oorlogsschip zoals ikzelf in 1953 op Hr. Ms. Tromp. Daar was ergens in de midscheeps een speciale kompas- en kaartentafel beschikbaar. Drie van de jon kers gaan gekleed in baadje en de vierde (met het handlood) in overall. Natuurlijk hadden ze allemaal hun pet op: Je kon toch overal een meerdere tegen komen en dan moest je toch kunnen groeten! En dan nog wat aanvulling op de bijdrage van Hans Ferwerda: Het misverstand over mariniers en zeelieden is te verklaren uit de vertaling van Mariners uit het Engels. Denk bijvoorbeeld aan de "Notices to Mariners" die in goed Nederlands worden genoemd Berichten aan Zeevarenden. En mariniers heten in het Engels Marines. Ook bij de Koninklijke Marine was het ge bruikelijk dat in elk geval de middagbreedte met velen tegelijk werd gemeten. Dat was beslist een hele ceremonie: de eerste officier liet het aan de anderen over om te constate ren dat HIJ ZAKT! En dan werd vergeleken wat het resultaat was. Dat waren nog eens tijden!! Wigo van Gent 2015-4 (Randfiguren 10) Wat kan de man met een Hollandse cirkel in zijn hand meten, de andere hand losjes in zijn zij? Waarom hebben wij bij de Hydro grafische Dienst ons zo enorm ingespannen om de theodoliet horizontaal te zetten en de rand af te lezen met seconden en tienden nauwkeurigheid? Het is nog een wonder dat er zulke mooie stadsplattegronden uit tevoorschijn kwamen, zoals die atlas De Wit. De afgebeelde Hollandse cirkel mist trouwens de opstaande vizieren, waarvan ook niet duidelijk is waarom er daar meestal twee van zijn, haaks op elkaar. Wigo van Gent NB De term Hollandse cirkel was van de KB en de citerende redactie devalueerde het instrument al tot een meetkruis. Op woensdag 3 februari 2016 hebben de vrij willigers (donateurs van DHC) Wim van Beusekom, Joop Gravesteijn, Henk Schuringa en Huib Ekkelenkamp in Delft een viertal zeer geïnteresseerde bezoekers ontvangen. De groep bestond uit Peter Louwman (directeur Louw man Museum), Huib Zuidervaart (Huygens Instituut), Tiemen Cocquyt (conservator Museum Boerhaave) en GertJan Westerbeke (klokkenmaker, Delft). Professor Albert van Helden van de Universiteit Utrecht had zich afgemeld. Peter Louwmans is expert op het gebied van telescopen uit de 17e en 18e eeuw, Huib Zuider vaart houdt zich bezig met de geschiedenis van de techniek tot het begin van de 19e eeuw. Tiemen Cocquet, conservator van Museum Boerhaave in Leiden, is een groot expert op het gebied van de optica van historische instrumen ten, zoals telescopen, microscopen, enz. 39

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

De Hollandse Cirkel (DHC) | 2016 | | pagina 41