In de torenkamer van Kanaalweg 4 staan voor namelijk meetinstrumenten die gebruikt zijn tijdens de opleiding voor civiel-landmeters en geodeten. Dat zijn allemaal instrumenten die door de TUDelft niet als uniek erfgoed be stempeld zijn. Maar ze geven wel een beeld van de van de verbeteringen en aanpassingen van theodolieten tot total-stations vanaf 1900. De klokkenmaker Gert Jan Westerbeke die het slingeruurwerk van Strasser Rohde beheert (Kanaalweg 4), gaf een uiteenzetting van het bijzondere van deze klok. Natuurlijk werd de koepel van de sterrenwacht bezocht. Deze koepel diende voor het aardgericht ruimte onderzoek, niet voor onderzoek van het heelal. Daarna werd de excursie voortgezet in het depot van de TUDelft aan de Rotterdamseweg 145. Binnenkort verhuist het depot naar de kelder van het huidige bibliotheek van de TU- Delft. De groep werd ontvangen door Han Heijmans en René Hagman van de TUDelft. Na een korte introductie door Han Heijmans werden bijna alle optische instrumenten be keken. Vooral werd aandacht besteed aan de satellietcamera, gemaakt in samenwerking van TUDelft en bedrijfsleven (Optische Industrie "De Oude Delft" en Rademakers, Rotterdam). Deze camera kan niet mee naar de kelder van de bibliotheek van de TUDelft. Alle aanwezi gen vonden dat deze bijzonder camera behou den moet blijven. Tiemen Cocquet beloofde dat hij binnen zijn organisatie zou zoeken naar een oplossing. Ook werd ons duidelijk gemaakt dat enkele oude instrumenten in het depot waar schijnlijk afkomstig zijn van de voormalige universiteit van Franeker. Daar was in de 18e eeuw ook een landmetersopleiding. De instru menten zijn via Leiden in Delft terecht geko men bij de start van de Koninklijke Academie in 1842 (voorloper van de TUDelft). Door Tiemen Cocquet werd aandacht gevraagd voor beter onderzoek in kelders en opslagruim tes naar blikken kokers waar mogelijk kijkers uit de 18e en begin 19e eeuw in werden be waard. In het depot van de TUDelft waren een drietal blikken kokers met kijkers uit einde 19e eeuw. Instrumenten werden vroeger indien ze niet gebruikt werden uit elkaar gehaald be waard. Het kan zijn dat Hollandse Cirkels in de 18e eeuw uitgerust waren met een losse kijker. Joop Gravesteijn 40 Peter Louwman, Huib Zuidervaart en Tiemen Cocquyt in de torenkamer

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

De Hollandse Cirkel (DHC) | 2016 | | pagina 42