Voor u gelezen Nico Bakker e.a., 200jaar kaarten maken in beeld. 1815-2015, Uitgeverij 12 Provinciën, Landsmeer, 2015, ISBN978-90-77350-85-0, 120 p., €24,95 'De atlas is ontstaan uit een samenwerking tussen Kadaster en 12 Provinciën. Het kadaster heeft de informatie aangeleverd, die door ons bedrijf is omgezet in een fraai vormgeving', aldus de uitgever op zijn website. Zodoende spelt het boek cartografie dan ook als karto- grafie, zoals 'de meeste beoefenaars van het vak'. Het boek bestaat uit een algemeen informatief gedeelte en een dubbelatlas-gedeelte van alle bei circa 60 pagina's. Het informatieve gedeel te bevat vijf hoofdstukken. In deze hoofdstuk ken wordt ingegaan op het inwinnen en het maken van topografische kaarten in de afge lopen 200 jaar. De atlas in totaal bevat zo de volgende hoofdstukken: 1. Het prille begin van een nationale kartering (1798-1830) 2. De kaart van het leger (1830-1864) 3. Verdedigingswerken gedetailleerd in kaart gebracht (1864-1932) 4. Luchtfoto wordt de basis (1932-1975) 5. Een nieuw tijdperk breekt aan (1975-2015) 6. Het kaarten-tweeluik Wie zich verdiepte in de tijdschriftenpublica ties en de diverse andere presentaties rond het jubileum herkent al veel, maar zeker aan foto's nog niet alles! De niet expliciet genoemde foto bron is het Kadastermuseum. (De inventaris daarvan staat wel bij de literatuuropgave.) Zo doende 'mist' men bijvoorbeeld wel een foto van 38 TDN-werknemers die eind januari 1987 na ijshakken een koude duik namen als protest tegen 38 ontslagen. Ze haalden tal van kranten (zie www.delpher.nl). Ook de omslagfoto met een waterpasser en baakhouder kwam in de recente jubileumpublicaties in tijdschriften nog niet voor. De mooie opname staat binnenin ook op pagina 30, daar helaas met het onjuiste onderschrift 'Paspuntbepaling in het terrein'. De hoofdtekst verwijst (elders) correct naar de nauwkeurigheidswaterpassingen van Rijks waterstaat (NAP, vanaf 1891), waardoor het militaire waterpassen wat minder nodig was. 'Hoogtemeters van de Militaire Verkenningen en later de Topografische Dienst maakten voor detailmetingen vaak gebruik van het zakwater- pasinstrument van Wagner', aldus een volzin over hun eigen waterpassingen van lagere orde én met een ander plaatje. De begrippenlijst vermeldt nog dat de gebruiksperiode 1895 1950 was. (Een aparte bijdrage over dit instru ment, wie Wagner was en wie de fabrikant was, is welkom in dit tijdschrift!) Over de relatie met Rijkswaterstaat is er nog een ander puntje. Wel genoemd en afgebeeld (op p. 25 helaas wat onscherp) is de Water- staatskaart 1:50.000, ook qua schaal herken baar als variant van de stafkaart. Niet ge noemd wordt de grootschaligere Rivierkaart van Rijkswaterstaat, 1:10.000, die de Topogra fische Inrichting slechts reproduceerde en waarbij ze er toch alleen haar eigen naam op zette. (Zodoende ziet men voor deze producten nu steeds op Catawiki-internetveilingen staan: 'Groot formaat weinig voorkomende kaart Topografische Inrichting'; op deze kaarten werd naast de opdrachtgever ook het jaartal trouwens wel weggelaten.Overigens was het de relatie wel: van 1830-1924 in steendruk en van 1924-1962 in offset. De laatste 60 pagina's van het boek beslaan een tweeluik. Links ziet men de kaart anno 1930 en rechts de kaart anno 2011 (door de uitgever 'nu' genoemd). De schaal is 1:200.000. 'Zo is het dus heel leuk (en soms ook beangstigend) om te zien hoe enorm 2oo jaar beeld 41 lJjuen jujttn

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

De Hollandse Cirkel (DHC) | 2016 | | pagina 43