laat de zoldervloer en de projectie van de kap van het dak op het vlak van de tekening zien; de kapspanten zijn voor de duidelijkheid slechts gedeeltelijk getekend. De kapspanten zijn op eenvolgend genummerd om als leidraad te kun nen dienen bij de restauratie en komen op afb. 1 voor als horizontale doorsnede (zie ook C-C op afb. 3). Afb. 1. Zoldervloer met kapgrond. Meetvlak 14.70 N.A.P. Oorspronkelijke schaal (1 50), 3.7 x verkleind. óorco t MAP Afb. 2. Langsdoorsnede hoofdbeuk B-B. Oorspronkelijke schaal (1 50), 3.2 x verkleind. 11

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1975 | | pagina 11