landmeetkundig tekenaar (n.l.f.-examen) landmeettechnicus meetassistent landmeetkundige topografisch tekenaar (loi-examen) stedebouwkundig tekenaar (loi-examen) leidse onderwijsinstellingen bon Verschenen rivierkaarten in het tijdvak 1-7-1974 tot 1-1-1975 Bladnr. Rivier- ged. Bijgewerkt tot Situatie tussen de raaipalen Schaal 118 Waal aug. 1973 922.0-927F 1 5000 221 Lek febr. 1974 970B-975D 1 5000 222 Lek febr. 1974 975B-980.0 1 5000 223 Lek jan. 1974 980.0-984B 1 5000 327 Maas mei 1974 122.1-127.6 1 5000 330 Maas juni 1974 134.2-137.3 1 5000 331 Maas mei 1974 137.3-142.7 1 5000 332 Maas april 1974 142.7-147.7 1 5000 357 Bergsche nov. 1973 235.3-240.2 1 5000 Maas 359 Bergsche april 1974 240.3-245.2 1 5000 Maas 423 IJssel febr. 1974 980.9-987.4 1 5000 424 IJssel febr. 1974 987.3-993.6 1 5000 767 Spui juni 1974 1000.4-1002.3 1 2000 768 Spui juni 1974 1002.3-1004.2 1 2000 2e bijwerking. 31 januari 1975 Oprichtingsvergadering Kartografische Vereniging (v.m. Kartografische Sectie van het KNAG). Uni versiteitsbibliotheek Amsterdam, Singel 425. Aan vang 11.00 uur v.m. 17 februari 1975 De Rayoncommissie Noord van het NGL orga niseert met de Nederlandse Vereniging voor Geodesie een bijeenkomst te Groningen. Ir. S. Rienstra over de „Grootschalige Basiskaart". Aanvang 20.00 uur, in gebouw Stichting Noorde lijk Technisch Wegenbouwcentrum, Nieuwe Eb- bingestraat 64. 21 februari 1975 Bijeenkomst Nederlandse Vereniging voor Foto- grammetrie. Ir. van Zuylen over „Kaartrevisie". Hotel Monopole, Stationsplein, Amersfoort. Aan vang 14.15 uur. 18 maart 1975 Nederlands Genootschap voor Landmeetkunde en Nederlandse Vereniging voor Geodesie, regionale bijeenkomst te Zwolle. Ir. Nieman van de Gront- mij over: „Automatisering in de Landmeetkunde". Hotel Gijtenbeek, Stationsweg, aanvang 20.00 uur. 21 maart 1975 Bijeenkomst Nederlandse Vereniging voor Foto- grammetrie. Dipl. Ing. F. S. Kröel van Hansa Luftbild over: „Automatisering bij Hansa Luft- bild". Hotel Monopole, Stationsplein, Amersfoort. Aanvang 14.15 uur. 23 mei 1975 Bijeenkomst Nederlandse Vereniging voor Foto- grammetrie. Ir van der Stelt van de Meetkundige Dienst van de Rijkswaterstaat over: „Side Looking Sonar". Hotel Monopole, Stationsplein, Amersfoort. Aanvang 14.15 uur. 24 september2 oktober 1975 Tentoonstelling „Het Instrument" in RAI-Gebouw te Amsterdam. 2324 oktober 1975 NGL-congres. (n.l.f.-examen) loi-examens worden afgenomen onder toezicht van een rijksgecommitteerde De LOI heeft voor deze beroepen moderne, schriftelijke opleidingen. Dat betekent een voorsprong op de vak wereld die zich daarover ,,nog niet beraden heeft". Dievoorsprong kunt u tot de uwe maken. Stuurvandaag nog de ingevulde bon. Dan sturen wij u onmiddellijk vrijblijvend alle inlichtingen over de opleiding waarvoor u belangstelling hebt. instellingen zonder winstdoel erkend door de Inspectievan hetSchriftelijkOnderwijs m.m.v. het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen Leiderdorp/Leidsedreef602a overdag, maar óók 's avonds en in het weekend, kunt u telefonisch een studiegids aanvragen: bel (01710) 9 92 55* (m.i.v. 27 september 1974 is het netnummer 071) stuur mij zonder enige verplichting alle informatie over de cursus: mevr. mej. dhr. woonplaats: 602a uitknippen en als brief of op een briefkaart verzenden 18

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1975 | | pagina 18