groepschef kartografische tekenkamer voor publieke werken, amsterdam landmeetkundige GEMEENTE HEERHUGOWAARD Bij de dienst OPENBARE WERKEN wordt op korte termijn gevraagd een op het bureau Landmeten. De te benoemen funktionaris zal belast worden met alle voorkomende land meetkundige werkzaamheden. Voor een goede uitoefening van de funktie wordt het diploma P.B.N.A.-land meetkundige of N.L.F.-technikus (eventueel met CTO) vereist. Het aanvangssalaris wordt in onderling overleg vastgesteld en de hoogte daarvan is mede afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring en kan oplopen tot maximaal 2.083,per maand inklusief de toeslag ingevolge de Mach tigingswet en eksklusief de verhoging per 1 januari 1975. De gemeente is aangesloten bij het I.Z.A. en de gebruikelijke gemeentelijke rechtspositieregelingen zijn van toepassing. Voor het verkrijgen van woon ruimte zal zoveel mogelijk medewerking worden verleend. Sollicitanten worden uitgenodigd binnen 14 dagen na heden te reflekteren en hun sollici taties te zenden aan burgemeester en wethouders, Raadhuisplein 2 te Heerhugowaard, onder nummer O.W.-9. Bij de afdeling Landmeten en Kartografie van de Dienst der Publieke Werken kan worden geplaatst een groepschef kartografische tekenkamer, die zal worden belast met de leiding van de vervaardiging van de kaarten van Amsterdam schaal 1 -. 1000. Gedacht wordt aan iemand die in het bezit is van het diploma landmeetkundig tekenaar van de NLF en een ruime kartografische belangstelling heeft. Salaris, afhankelijk van leeftijd en opleiding, tot f2.462,- per maand. vermeerderd met een toeslag van f45,- per maand. Vakantieuitkering 7,5 procent. Een psychologisch onderzoek vormt een deel van de selectie. Inlichtingen omtrent deze functie te verkrijgen bij het hoofd van de afdeling Landmeten en Kartografie, ir. P. J. Bakker, telefoon (020) 596.2656. dienst der publieke werken amsterdam Sollicitaties in te zenden bij de waarnemend directeur van de Dienst der Gemeentelijke Personeelsvoorziening, Jan Luijkenstraat 94, Amsterdam (Oud-Zuid), onder no. C 38 6 22

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1975 | | pagina 22