Bestuur Stichting Nederlands Genootschap voor Landmeetkunde Redactie Geodesia Bibliotheek Bestuur Vereniging van Technische Ambtenaren van het Kadaster Bestuur Vereniging van Landmeetkundigen Bestuur Vereniging Meetkundige Dienst Rijkswaterstaat Bruin, ing. B. M. de, voorzitter, Lupinestraat 24, Hen gelo (O.). Tel. kantoor (05400) 5 98 76, tel. huis (05400) 1 76 65. Hoos, ing. S. C., secretaris, C. Huygenslaan 20, Wad- dinxveen. Tel. kantoor (015) 56 92 00; tel. huis (01828) 35 33. Berg, ing. P. J. van den, penningmeester, Snieders- straat 1, Vught. Tel. kantoor (040) 51 33 33; tel. huis (04100) 6 39 72. Postrekening 223150; bankrekening nr. 57-16195 Algemene Bank Nederland N.V., bijkantoor Suri- nameplein 27 te Amsterdam; beide ten name van de penningmeester van de Stichting NGL te Vught. Benda, ing. B. H. W., 2e secretaris en advertentie acquisitie, Roer 1, Zwolle. Tel. huis (05200) 3 53 15. IJsendoorn, ing. C., 2e penningmeester, de Veldkamp 21 cicisscn Tel. kantoor (05760) 5 08 08; tel. huis (05788) 24 85. Steenhoven, D. van der, commissaris voor de rayon bijeenkomsten, Oranjepad 12, Goes. Tel. kantoor (01100) 75 10; tel. huis (01100) 36 53. Schreurs, J. F. M., propaganda en administratie, Sleu telstraat 20, Wessem. Tel. kantoor (04750) 1 66 41; tel. huis (04756) 22 28. Redactie-adres; Kanaalweg 3 B, Delft. Baars, ing. A. D., eindredacteur, Dr. Augustijnlaan 61, Rijswijk (Z.-H.). Tel. kantoor (015) 56 92 00; tel. huis (070) 99 96 88. Beusekom, ins. W. A. van, Aagje Dekenlaan 12, Delft. Tel. kantoor (015) 56 92 00; tel. huis (015) 56 13 88. Groenewoud, ing. P., Fluessen 82, Zwolle. Tel. kantoor (05200) 16 16 toest. 382; tel. huis (05200) 3 36 88. Schok, ing. H. A., Theophil de Bockweg 16 A, Ren- kuni. Tel. lab. (08370) 8 29 06; tel. huis (08373) 22 19. Eversdijk, G. W., Zorgvlietstraat 173, Breda. Tel. kantoor (01600) 2 38 66 (t. 405); tel. huis (01600) 5 38 93. Bibliotheek afdeling Landmeetkunde van de HTS voor de Bouwkunde t.a.v. Ir. B. de Boer, Vondel laan 2, Utrecht. Tol. (030) 89 05 14. Scheele, M. J., voorzitter, Arnelaan 87, Middelburg. Tel. huis (01180) 1 25 76. Koning J., secretaris, Eenhoornstraat 8, Haarlem. Tel. kantoor (023) 31 91 76; tel. huis (023) 26 30 07. Spronck, E. S. M., penningmeester, Julianalaan 38, Margraten. Tel. huis (04458) 5 48. Postrekening 346853 t.n.v. VTAK. Kootstra, G., Schoolstraat 57, Bovensmilde. Tel. huis (05927) 28 59. Schreurs, J. F. M., ledenadministratie, Sleutelstraat 20, Wessem. Tel. kantoor (04750) 1 66 41; tel. huis (04756) 22 28. Steenhoven, D. van der, voorzitter, Oranjepad 12, Goes. Tel. kantoor (01100) 75 10, tel. huis (01100) 36 53. Schollmeijer, B. J., secretaris, Groot Veldsweer 35, Hardinxveld-Giessendam. Tel. kantoor (010) 85 36 00, toest. 110, tel. huis (01846) 43 42. Mombarg, ing. J. H., penningmeester, Holmershui- zen 7, Laren (Gelderland). Tel. huis (05732) 2 95. Postrekening 839245 t.n.v. de vereniging. Pickhard, ing. Th. G. E., 2e secretaris, ledenadmi nistrateur, M. Dotingalaan 170, Weesp. Tel. kantoor (02940) 1 42 51, tel. huis (02940) 1 00 72. Bruin, ing. B. M. de, 2e voorzitter, Lupinestraat 24, Hengelo (O.). Tel. kantoor (05400) 5 98 76; tel. huis (05400) 1 76 65. Schok, ing. H. A„ 2e penningmeester, Theophil de Bockweg 16 A, Renkum. Tel. lab. (08370) 8 29 06; tel. huis (08373) 22 19. Silvertant, L. A. M., verzorging huishoudelijk orgaan, Berkenlaan 129, St. Michielsgestel. Tel. kantoor (04100) 2 31 31; tel. huis (04105) 34 09. Hoos, ing. S. C., voorzitter, C. Huygenslaan 20, Wad- dinxveen. Tel. kantoor (015) 56 92 00; tel. huis (01828) 35 33. Verboom, R. P. L, secretaris, Petronella Voüte- straat 22, Rijswijk (Z.-H.). Tel. kantoor (015) 56 92 00; tel. huis (070) 99 71 85. Monfils, R. J„ penningmeester, Nieuwe Kerkstraat 68 b, Rotterdam. Postrekening 2078378 t.n.v. de vereniging. Oosterwegel, J. J., redacteur, C. de Graaffstraat 93, Goes. Tel. huis (01100) 73 91. Benda, ing. B. H. W., Roer 1, Zwolle. Tel. huis (05200) 3 53 15. 24

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1975 | | pagina 24