I F rapport van deze Staatscommissie voor Hol land, blz. 247). Naar het schijnt door verjaring, doch zeker is dit niet. Krachtens een raadsbe sluit d.d. 5 juni 1888 van de gemeenteraad van Sloten was met de possesseur J. P. Corbière overeengekomen dat tot wederopzeggens toe de gemeente Sloten belast zou worden met het tijdelijk beheer van de vicarie. De gemeente Sloten handelend in de hoedanigheid als tijdelijk beheerster verpachtte dit land, fmeeil Osdorp Sloten SloCi ven E-, Schaal 1-75.0 00. Kilo meiert Spoorweg Straat en Kunstweg Gewone we$ léelftad. 1 1 Dyk en Kade "f Jfrrk Moten i.' Jtuixen. Gemeente su en. dolf uur gaans l__ Fig. 1. Plattegrond (uit atlas van Nederland van J. Kuyper) van de voormalige gemeente Sloten, waarop met arcering het vicarie-goed is aangegeven.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1975 | | pagina 6