Deze onderverdeling vindt plaats als een per ceel, dat gemeente-eigendom is, niet in zijn ge heel bij één bedrijf of dienst is ondergebracht, of als een gedeelte hiervan wordt verhuurd. Ook bij verkoop van een gedeeltelijk perceel wordt deze verfijning aangebracht, maar dan is het uiteraard van tijdelijke aard, omdat na uitmeting nieuwe percelen worden gevormd. Ad C2 Bij verandering van het kadastraal nummer wordt het postnummer en het dienstjaar van de staat 75 in het record opgenomen. Tevens worden dan twee records gevormd, waarmee het „register 71" wordt bijgewerkt (zie fig. 4). Hierop kom ik terug in mijn lezing „Een Vastgoedsysteem in de practijk". Ad F De Verordening Onroerendgoedbelasting bevat onder meer een verscheidenheid aan factoren, waarmee men de vloeroppervlakte en de grond- oppervlakte moet vermenigvuldigen, om de fiscale oppervlakte te verkrijgen. Deze factoren zijn zodanig vastgesteld, dat de verhouding van de fiscale oppervlakten der di verse onroerende goederen bij benadering gelijk is aan de verhouding van hun waarde in het economisch verkeer. Met behulp van een pro gramma, waarin de criteria der belastingveror dening zijn verwerkt, leidt de computer uit de 210 D Kadastrale Straat E Huis T T B I Straatnaam KB Opper- Ont Verval E aanduiding nr. O nr. 1 2 S N vlak staan len L D T C 3 X M 1707 AO 13200 2 0072 1 0 Colijnstraat 03 0 75—098 3 1 M 1707 AO 13200 2 0072 A 1 0 Colijnstraat 03 0 75—098 3 1 M 1707 AO 13200 2 0086 A 1 0 Colijnstraat 03 0 75—098 3 1 M 1707 AO 13200 2 0088 1 0 Colijnstraat 03 0 75—098 3 1 M 1707 AO 13200 2 0088 A 1 0 Colijnstraat 03 0 75—098 3 1 M 1707 AO 13200 2 0102 A 1 0 Colijnstraat 03 0 75—098 3 1 M 1707 AO 13200 2 0104 1 0 Colijnstraat 03 0 75—098 3 1 M 1708 12160 2 0016 1 0 Camphuizenstraat 04 0 75—099 3 1 M 1708 12160 2 0018 1 0 Camphuizenstraat 04 158 75—099 1 1 M 1708 COMP 12160 2 0016 2 0 Camphuizenstraat 04 158 75—099 1 1 M 1709 AA 24240 2 0000 2 0 Hugo de Grootlaan 10 47.418 1 1 M 1709 AB 24240 2 0000 2 0 Hugo de Grootlaan 10 42 1 1 M 1709 AC 24240 2 0000 2 1 Hugo de Grootlaan 10 0 1 1 M 1710 81520 1 0213 A 1 0 Weeskinderendijk 02 21.594 1 1 M 1710 81520 1 0213 B 1 0 Weeskinderendijk 02 0 L 1 M 1710 81520 1 0213 C 1 0 Weeskinderendijk 02 0 1 1 M 1711 23280 2 0000 2 0 's Gravendeelsedijk 09 383 1 1 M 1712 46160 1 0017 1 0 Van Manderstraat 10 191 1 1 M 1713 46160 1 0019 1 0 Van Manderstraat 10 243 1 1 M 1714 13360 9 0000 2 0 Coornhertstraat 07 112 1 1 M 1714 13360 9 0000 2 1 Coornhertstraat 07 112 1 1 M 1715 AO 13200 2 0072 1 0 Colijnstraat 03 0 75—098 1 1 M 1715 AO 13200 2 0072 A 1 0 Colijnstraat 03 0 75—098 1 1 M 1715 AO 13200 2 0086 A 1 0 Colijnstraat 03 0 75—098 1 1 M 1715 AO 13200 2 0088 1 0 Colijnstraat 03 0 75—098 1 1 M 1715 AO 13200 2 0088 A 1 0 Colijnstraat 03 0 75—098 1 1 M 1715 AO 13200 2 0102 A 1 0 Colijnstraat 03 0 75—098 1 1 M 1715 AO 13200 2 0104 1 0 Colijnstraat 03 0 75—098 1 1 M 1.716 A001 12160 2 0018 1 0 Camphuizenstraat 04 0 75—099 1 1 M 1716 A002 12160 O 0016 1 0 Camphuizenstraat 04 0 75—099 Totaal oppervlakte per l-l-M-17 156.360 1.157 incasso Figuur 4.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1975 | | pagina 10