NGL CONGRES 1 975 212 DONDERDAG 23 OKTOBER VRIJDAG 24 OKTOBER JAARBEURS CONGRES- EN VERGADERCENTRUM UTRECHT CONGRES Ontwikkelingen rond vastgoedsystemenW. C. M. v.d. THILLART De automatisering van de kadastrale registratieIR. G. S. C. VAN BEEK Een vastgoedsysteem in de praktijkJ. van der ZEE Het S.O.A.G. vastgoedsysteem ING. R. C. F. BERGER Vervaardiging van kaarten met behulp van een topografische databank IR. C. ZEILLEMAKER Het instrument van de herindeling bij de inrichting van het landelijk gebied IR. W. J. J. VAN LENT Automatisering van de toedeling in ruilverkavelingen (het systeem ATOR) IR. W. H. de VOS Ervaringen met de toepassing van het systeem ATOR in de ruilverkaveling „Westerbork" 'NG. W. BOERS TENTOONSTELLING Geodetische instrumenten, reken-, teken- en kaarteerbeno- digdheden en vele andere zaken worden tentoongesteld in de Expozaal van genoemd complex. AANMELDING Hoewel de officiële sluitingsdatum voor de aangifte reeds is verstreken, kunt U alsnog Uw aanmeldingskaart inzenden (Congrescommissie NGL, De Veldkamp 21, Vaassen). Even tuele deelname aan de lunch, avondprogramma of dames programma kan niet worden gegarandeerd. De Congres- Ing. B. H. W. Benda, Roer 1, Zwolle. Telefoon 05200 - 35315. commissie g Nieboer, Pippelingstraat 3, Eindhoven. Telefoon 040-411031. Ing. C. IJsendoorn, De Veldkamp 21, Vaassen. Telefoon 05788 - 2485.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1975 | | pagina 12