BON landmeetkundig tekenaar (n.l.f.-examen) landmeettechnicus meetassistent landmeetkundige topografisch tekenaar (loi-examen) stedebouwkundig tekenaar (loi-examen) taak overnemen. De Y602 is op 16 juni 1975, na een grondige verbouwing door de firma Leenman BV te Zwolle in dienst gesteld door de Hoofdingenieur-Directeur van de Meetkun dige Dienst van de Rijkswaterstaat, de heer ir. A. Waalewijn. De naam is wederom „Niveau" geworden. Een betere naam voor een schip, dat behulpzaam is bij het creeëren van niveauvlak ken is tot op heden niet bedacht. De uitrusting van de Niveau is in vergelijking tot haar voorganger aanzienlijk uitgebreid. We denken hierbij onder andere aan de radar, het registrerende echolood en de SAKOM. De SAKOM (Semi Automatisch Kabel Opwind Mechanisme) is in opdracht van de Meetkun dige Dienst door TNO ontworpen en gecon strueerd door de firma Ridderinkhof te Hasselt (Ov.). Dit apparaat stapelt de loden buis semi automatisch op in horizontale spiraalvormige lagen in het ruim van het schip. Dit apparaat is een prototype, dat verwachtingen in de prak tijk nog waar moet maken. Voor zover we weten wordt nog nergens in de wereld iets dergelijks toegepast. Voldoet het, dan kan te recht worden gesproken van een uniek appa raat. In augustus 1975 werd de nieuwe „Ni veau" operationeel, zodat hiermede de conti nuering van de hydrostatische waterpassingen in Nederland is zeker gesteld. leidse onderwijsinstellingen^ Afbeelding 4, de „SAKOM'1 (n.l.f.-examen) (loi-examen) loi-examens worden afgenomen onder toezicht van een rijksgecommitteerde. De LOI heeft voor deze beroepen moder ne, schriftelijke opleidingen. Dat betekent een voorsprong op de vakwereld die zich daarover „nog niet beraden heeft". Die voorsprong kunt u tot de uwe maken. Stuur vandaag nog de ingevulde bon. Dan sturen wij u onmiddellijk vrijblijvend alle inlichtingen over de opleiding waar voor u belangstelling hebt. Erkend door de Minister van Onderwijs en Wetenschappen, bij beschikking BVO/SFO-129.718, d.d. 5-3-1975 Leiderdorp/Leidsedreef579b overdag, maar óók 's avonds en in het weekend, kunt u telefonisch een studiegids aanvragen: bel (071) 89 92 55* Stuur mij zonder enige verplichting alle informatie over de cursus mevr. dhr. straat woonplaats Deze bon in ongefrankeerde envelop zenden aan: Leidse Onderwijsinstellingen, antwoordnummer 1, Leiden 57 9.b 217

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1975 | | pagina 17