KLM Fotogrammetrische kaarten. Grootschalige Basiskaarten. Stereokaa rteermachines en computers. Kosten - verdeelplan. Kaarten waar u op kunt bouwen Gemaakt uit stéreobeeld luchtfotografie zijn deze kaarten nauwkeurig en niet duur. De inhoud en de schaal (meestal tussen 1:500 en 1:2000) worden exact aangepast aan Uw doel: - bestemmingsplannen - leidingen registratie - inventarisatie bodemgebruik en bebouwing. Deze speciale fotogramme trische kaarten construeren wij volgens de normen van nauw keurigheid en inhoud die hiervoor landelijk gelden, aangevuld met Uw wensen. KLM Aerocarto heeft een uitgebreid arsenaal stereo kaar- teermachines. Dankzij het door onze inge nieurs ontwikkelde computer programma kunnen de kosten voor terrestrisch werk worden beperkt. Gaarne adviseren wij U over een kosten-verdeelplan bij meer dere deelnemers aan één project. AEROCARTO Beatrixlaan 7, Den Haag. 070-831900 tst 28 *£L 202

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1975 | | pagina 2