d. een kanaal, e. multiprogrammering? 3. Bestandsbeheer. a. Omschrijf de begrippen batch-verwerking en real-time-verwerking. Geef voorbeelden van beide. b. Op welke verschillende manieren kan een bestand worden bijgewerkt? 4. Externe geheugens. a. Van een magneetband en de daarop te plaat sen records is gegeven: bandlengte 2400 voet recordlengte =120 tekens blokkingsf actor 10 dichtheid 800 bpi blokspatielengte 0,6 inch 1 voet 12 inch Hoeveel records kunnen op de magneetband worden opgeslagen? b. Waarom is een magnetische schijf in het al gemeen beter geschikt als achtergrondgeheugen dan een magnetische band? 5. Gegeven het onderstaande programma in BASIC: 100 LET C 8 110 READ A, B 120 LET B INT (B) 130 GOTO B OF 150, 190, 220 140 GOTO 270 150 LET B A MAX C 160 LETC B 2 170 PRINT B, C 170 PRINT B, C 180 GOTO 110 190 LET A (A> 10) A*B 200 PRINT A, B 210 GOTO 110 220 IF NOT A AND NOT C THEN 110 230 LET A A 3 240 PRINT A 250 GOTO 110 260 DATA 4, 1.7, 0, 3.14, 11, 3, —7, 2.5, 3, .7 270 END a. Leg de betekenis uit van de statements in regel 120, regel 130, regel 190 en regel 220. b. Geef volledig de uitvoer weer na het com mando „RUN". 6. Gegeven het onderstaande programma in BASIC: 100 READ X 110 LET R 63.662 120 LET P 3.14159/2 130 IF X 1 THEN 170 140 IF X 1 THEN 190 150 LET Y ATN (X/SQR (1 X j- 2)) *R 160 GOTO 210 170 LET Y P*R 180 GOTO 210 190 LET Y P*R 200 DATA 1, .5, - .5 210 PRINT USING 220; Y 220 IMAGE „Y S3D.4D 230 GOTO 100 240 END a. Geef volledig de uitvoer weer na het com mando „RUN". b. Wat voor soort berekening wordt hier uitge voerd? Gegeven: Coördinaten A: Xa en Ya D: Xd en Y(l Rechten (1): a,X Y b, 0 (3): X b, 0 (4): a4X Y b4 0 (2): staat loodrecht op (1) en passeert A op afstand AB Cirkels (a): Raakt aan rechte (2) in T, T.2 is het punt van de cirkel dat het dichtst bij de rechte (3) is gelegen. bRaakt in T2 aan cirkel a Raakt in T3 aan rechte (4) Passeert punt D op afstand ED Heeft als straal Rh Gevraagd: Beschrijf de berekening (stap voor 7. 220

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1975 | | pagina 20