Stevin Baggeren landmeetkundigen Bteum CEu^omcsQri Reihe B, Heft Nr. 204 Hensel, Hotzel, Frevel, Gemeinschaftsarbeit 1972-74. Maszstabskontrolle des Dcutscben Hauptdreieoknetzes im rheinisch-hessisohen Raum. Elektromagnetische Streckenmessungen. Reihe B, Heft Nr. 205 Gottschalk, I. Ein Rechnerprogramm zur Auswahl und Glattung von kartographischen Linien. II. Ein Rechnerprogramm zur Berechnung von Fliichen aus flachenartig strukturierten Punktmengen mit Hilfe der Verarbeitung von Binarbildern. Reihe B, Heft Nr. 209 Freusser, Ein System von Unterprogrammen zum Aufstellen und Lösen von groszen Normalgleichungs- systemen unterteilt in Submatrizen. Wij zijn een internationaal baggerbedrijf, dat op grote schaal gevarieerde baggerprojekten uitvoert in nagenoeg alle werelddelen. Mede in verband met recentelijk ontvangen grote opdrachten, w.o. in de Perzische Golf en de te verwachten verdere expansie van onze aktiviteiten, is een versterking van de landmeet kundige dienst noodzakelijk. Hiervoor zoeken wij op korte termijn kontakt met enkele Onze dynamische organisatie biedt maximale ontplooiings kansen voor hen, die houden van een grote mate van afwisseling in werkzaamheden op internationaal niveau, waarbij gebruik wordt gemaakt van de nieuwste ontwikkelingen, zoals o.m. mini-computers, en automatisering van gegevens. De scala van mogelijkheden beweegt zich van primaire triangulatie tot hydrografisch werk. Funktie-eisen: H.T.S.-landmeten, NLF, PBNA of gelijkwaardig niveau Leeftijd ca. 25-40 jaar Wij bieden u een vast dienstverband en uitstekende uitzend- voorwaarden zoals salarisgrenzen, afhankelijk van leeftijd en ervaring 40.000,55.000,- per jaar belastingvrij, vrije huisvesting, gas, licht en water, vrij vervoer. Bij uitzending met gezin elk jaar 2 maanden betaald verlof. Alleenstaanden elke 3 maanden, 1 maand betaald verlof. Sollicitaties te richten aan: Stevin Baggeren BV, Postbus 292, Hoofd Algemene Zaken, Beverwijk. Telefoon (02510)-39026 (na 25 sept.: 29190). 233

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1975 | | pagina 33