EEN LANDMEETKUNDIG MEDEWERKER GEMEENTEWERKEN BERGEN OP ZOOM Bij de dienst van Gemeentewerken, afdeling Voorbereiding nieuwe werken, kan worden geplaatst: Functie-informatie De te benoemen functionaris zal worden belast met werk zaamheden van gevariëerde aard op de tekenkamer. Hij moet naast zijn tekenwerk in staat zijn bestaande kaarteringen op kwaliteit te beoordelen en gewend zijn land meetkundig rekenwerk te verrichten; tenminste het doorre kenen van matenplannen en asberekeningen. Vereisten Belangstellenden dienen in het bezit te zijn van het diploma N.L.F. of C.T.O.-tekenaar en beschikken over enige ervaring. Kennis van elders gebezigde tekentechnieken en kadastrale ervaring strekt tot aanbeveling. Salaris e.d. Afhankelijk van leeftijd, ervaring, opleiding en huidige sala riëring zal inpassing plaats vinden in de rang van adjunct- technisch ambtenaar (min. 1.569,max. 1.898,of technisch ambtenaar (min. 2.068,max. 2.471, Vakantietoelage: 7,8%. De gebruikelijke rechtspositieregelingen zijn van toepassing. Aanstelling Benoeming gebeurt in principe in tijdelijke dienst; na geble ken geschiktheid volgt aanstelling in vaste dienst. Sollicitaties met vermelding van leeftijd, opleiding, ervaring, referenties enz. wor den gaarne binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad ingewacht bij de dienst van Gemeentewerken, postbus 94 te Bergen op Zoom.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1975 | | pagina 34