r LANDMEETKUNDIGE GEMEENTE ROOSENDAAL EN NISPEN Bij de afdeling landmeten van de dienst van gemeentewerken kan worden geplaatst een die hoofdzakelijk zal worden belast met alle voorkomende landmeetkundige werkzaamheden in de buitendienst. Sollicitanten dienen in het bezit te zijn van het diploma land- meet-technicus NLF of landmeetkundige P.B.N.A., dan wel een gelijkwaardige opleiding en bovendien te beschikken over een ruime ervaring. Salariëring afhankelijk van opleiding, bekwaamheid en er varing minimaal 1732,tot maximaal 2471,per maand. De premie AOW/AWW komt voor rekening van de gemeente. Sollicitaties onder vermelding van vacaturenummer 04-36, worden binnen tien dagen na het verschijnen van dit blad ingewacht bij het hoofd van de afdeling personeelszaken en organisatie van de secretarie, Markt 54 te Roosendaal. 235

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1975 | | pagina 35