Tijdens dit congres toont Océ u een oplossing voor het mutatie probleem van beheerkaarten. océ GIMHNTfU|M OlINST VOO* OC VOlUJMUlSVISTlNG Tl I-GKAVIMMAGI AID Het muteren van beheerkaarten kan voor u een omslachtig en tijdrovend werk zijn. Reden voor Océ omuitgaande van de grote mogelijkheden die ons apparaten- en materialen- programma bieden, een systeem te ontwikkelen waardoor u snel en eenvoudig dat mutatiepro bleem oplost. Tijdens dit N.G.L.-congres tonen wij u graag dit systeem. En geven u alle documentatie mee om het aan uw praktijksituatie te toetsen. En komen, indien u dat wilt, daarna graag met u uw specifie ke situatie doornemen. Vrijblijvend. Reden genoeg dachten wij om tijdens dit congres even een kijkje bij Océ te komen nemen. Waarbij u dan tevens kennis kunt maken met een groot aan tal andere produkten uit het Océ-assortiment. Oce-Nederiand B V Venio Hoofdkantoor Verkoop Nederland, Aartshertogenlaan 151's-Hertogenbosch, telefoon 073 -12 44 61. Showrooms in Amsterdam (tel 020 - 44 10 88). Rotterdam (tel.010 14 50 66). Eindhoven (tel 040 6 98 25). Hengelo (tel.05400 - 2 63 05). Océ en van der Grinten zijn handelsmerken. 242

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1975 | | pagina 42