de drie rekenspecialisten van ARISTO M 85 rddKIII* ■III i Aristo ARISTO M 75 DE ARISTO M 75 Mini-kalkulator en uw begeleider bij studie in wetenschap, in de techniek. B ij zonderheden: 400°, 10x, M-, M x2, x M garantie 1 jaar; arbeidsduur van de batterijen: 45 uur. Informatiecoupon voor de Aristo M 75/M 80, M 85. Sturen naar: B.V. IMHA J.W. Brouwersplein 29 Amsterdam Naam: Funktie: Firma: Straat: Plaats: ARISTO M 80 lBlla° OM» DE ARISTO M 80, Een kalkulator, waarin de jongste technische kennis is gerealiseerd. De belangrijkste wetenschappelijke funktie-toets: "E" voor het bere kenen van exponenten;geheugen via funktie-toets "F"; verder sin, cos, tan en arcus-funkties in 360° of rad. 1/x, Vx. 1nx. e* garantie 1 jaar; arbeidsduur van de batterijen: 45 uur. MADE IN GERMANY DE ARISTO M 85 De kalkulator voor technische- en wetenschappelijke berekeningen. Naast de vele wetenschappelijke funkties (zie foto) heeft de ARISTO M 85; het berekenen van exponen ten, 'EE'; de mogelijkheid om met 'haakjes' te werken en de vele geheugen-mogelijkheden. Garantie 1 jaar; arbeidsduur van de batterijen: 45 uur. B.V. Import Handelsvereniging "IMHA" J.W. Brouwersplein 29 Amsterdam 244

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1975 | | pagina 44