N ZEISS ELDI 2 SM 11 REG ELTA 14 en TUjzóeH ELECTRONISCHE AFSTANDSMETER ELECTRONISCHE TACHYMETER REGISTRERENDE ELECTRONISCHE TACHYMETER Toe te passen op alle gangbare theodolie ten. Meetbereik tot 5000 meter door wisselop tiek. Compact door ingebouwde batterijen voor 500 tot 1000 metingen. Zend- en ontvang optiek coaxiaal met richtki jker. Voor het meten van afstanden (electronisch), horizontale en verticale hoeken (optisch). Snelle opstelling, meting en verwisseling door handige compacte bouwwijze. Meetbereik 2000 meter, nieuwe meting bij onderbreking lichtstraal niet nodig. Zend- en ontvangoptiek coaxiaal met doorslaanbare theodolietkijker, dus een maal en snel richten. voor het meten en registreren op ponsband van afstanden, horizontale en ver ticale hoeken. Digitale aflezing op cijferbuizen van hoek en afstand, geen meedraaiende ka bel daardoor dus geen hoekmeetfout, één knopdruk: automatische afloop van meting, met mederegistratie van codering, puntnummering enz. in 10 seconden. ALLEENVERTEGENWOORDIGING DER ZEISS FABRIEKEN AMSTEL 141 F - POSTBUS 2069 - AMSTERDAM - TEL. 020 - 22 56 6« NIEUW TELEFOONNUMMER: 020-220063 248

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1975 | | pagina 48