„SNELLIUS" LUSTRUMBOEK „SNELLIUS" Ter gelegenheid van het zevende lustrum van het Landmeetkundig Gezelschap zal in de laatste week van november het uitkomen. In dit boek bijdragen van o.a.: Prof. Mr. P. de Haan, Dr. Ir. M. J. M. Bogaerts, Prof. Ir. G. F. Witt, Ir. J. H. W. Makkinga, Ir. A. Dekker, Prof. Ir. H. Wiggerts, Ir. J. Mol, Dr. Ir. H. Priemus, Ir. G. Homan, Ir. P. J. Bakker, Mr. Ir. J. L. G. Henssen, Prof. Ir. C. Bijkerk en René van der Schans. Dr. Ir. L. Aardoom, Prof. Ir. W. Langeraar, Ir. M. G. Atjak, Mr. J. A. Walkate, Ir. J. C. de Munck, Ir. H. R. van der Wal, Prof. Ir. G. J. Bruins. Bovendien extra aandacht voor de oude en nieuwe huisvesting van de Afdeling der Geodesie door H. C. van der Hoek en Ir. J. E. Alberda. Deze schat aan informatie over de ontwikkelingen in de Geodesie in de ruimste zin van het woord kunt U verkrijgen door overmaking van 16,op gironummer 19 97 507 t.n.v. Penningmeester Lustrumboek Snellius, Thijsseweg 11, Delft onder vermeiing van „boek 75". DE LUSTRUMCOMMISSIE. excl. 4,verzendkosten.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1975 | | pagina 26