KLM NIET DUUR/BETROUWBAAR/FLEXIBEL LUCHTFOTOGRAFIE 'Willemstad'. Snelle en volledige inventarisatie voor planologie. Verkeerstellingea Milieubeheer. Recreatie onderzoek Illegale bouw. Brandweer routes. Stratenplannen. Vastgoedregistratie. Luchtfoto's, basis voor fotogrammetrische lijnenkaart. De camera kijkt achter de huizen. Alleen daarom al is de fotogram- metnsche kaart vollediger en bovendien veel goedkoper en sneller dan andere kaartsoorten. Kleuren Infra Rood fotografie. Het ideale hulpmiddel voor snelle inventarisatie van bomen en ander groen, (aantal, soorten, gezondheid e.d.). Kosten van Kleuren Infra Rood fotografie zijn meestal niet meer dan f 1,50 per boom. KLM Aerocarto kan u adviseren bij de interpretatie van deze foto's. Tel. 070 - 831900, Telex 32456, Postbus 95306, 2509 CH Den Haag. AEROCARTO Fotokaarten: 1:3.000 of 1:10.000 gemaakt uit onthoekte vergrotingen. Waardevolle aanvulling op lijnen- kaarten. Basisgegevens voor bijhouding bestaande kaarten. Boeiend voorlichtingsmateriaal en prachtige wandversiering. Wij helpen u graag bij de oplossing van uw probleem met vrijblijvend advies over de vele toepassingen en produkt- mogelijkheden van luchtfotografie. 394

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1979 | | pagina 2