landmeetkundige opgaven 3 r. Opgave 8 Zie voor de opgave Geodesia van juli/augustus 1979, blz. 260. Deze opgave heeft naar het schijnt weinig pro blemen opgeleverd. Belangrijk is om het juiste begin te vinden. Bij nadere beschouwing van de opgave blijkt dat eerst de coördinaten van M2 (zie de schets) moeten worden berekend. Dit punt M2 ligt meetkundig vast als het snijpunt van een lijn op een afstand van 285 meter even wijdig aan CD en de cirkel met middelpunt P en straal 205 meter. Een dergelijke snijding tussen een lijn en een cirkel wordt wel een dubbelzin nige snijding genoemd, omdat er twee snijpun ten zijn. >P De berekening van de coördinaten van punt M2 kan plaatsvinden door gebruik te maken van vergelijkingen, zoals een enkele inzender doet. De meeste inzenders lossen dit probleem op een meer meetkundige manier op. De afstand van P tot CD is te berekenen uit de coördinaten van C, D en P. Deze afstand is 101.502, dus de afstand van P tot is 285 101.502 183.498. Als F nu de projectie van P op is en de hoek tussen PF en PM2 dan geldt: cos a 183.498 205 dus a, _29.4191en a 2 270.5809. Uit PM2 CD - 100 a 285.7730 a volgt nu: PM2,315.1921 en PM2,2 256.3539. De coördinaten van M2 kunnen dan met argu ment en afstand (205) vanuit P worden bere kend. Dit levert op: M21: x 4900.809; y 9198.458 M„: x 4941.321y 9020.208 In een volgende fase van de berekening blijkt dat M2 2 niet voldoet. '2.1 «tr- p "n .V°4/ Het punt M3 is nu ook te berekenen. Bekend is namelijk dat M2T3 205 en M3T3 130 dus M2M3 75, want deze drie punten liggen op één lijn. (Zowel M2T3 als M3T3 staan loodrecht op de gemeenschappelijke raaklijn in T3). Verder ligt M3 op 130 meter afstand van de lijn door B en T4. De coördinaten van M3 kunnen dus op dezelfde manier als die van M2 worden bere kend. Het punt M22 blijkt nu te dicht bij de lijn door B en T4 te liggen, n.l. op 22.8 m. Hieruit zou volgen M2M3 130 22.8 107.2 terwijl gegeven is M2M3 75. De coördinaten van M2 zijn dus eenduidig bepaald. 419

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1979 | | pagina 27