dosbouw landmeter Nu is een hoekfout in een veelhoek doorgaans wel op te sporen door de veelhoek in twee rich tingen door te rekenen. Toepassing van deze methode geeft hier geen uitsluitsel. Dit wijst er op dat misschien ook nog één der gemeten lengten niet te vertrouwen is. De meest „ver dachte" metingen zijn, gezien de terreinsituatie: de hoeken in B en D en de lengten van BC en EA. Om de meetfouten misschien te kunnen verbeteren wordt het volgende gevraagd: 1. Bereken de hoek in D en de lengten van BC en EA zonder van deze drie gegevens ge bruik te maken, maar uiteraard wel m.b.v. de overige zeven meetgegevens. 2. Dezelfde vraag als bij 1, maar nu ten aanzien van de hoeken in B en D en de lengte van EA. 3. Nogmaals dezelfde vraag, maar nu ten aan zien van de hoeken in B en D en de lengte van BC. Opmerking: Het is na te gaan, dat van de 10 meetgetallen (5 hoeken en 5 lengten) er 3 over- tallig zijn. Deze omstandigheid stelt ons in staat een willekeurig drietal meetgetallen als niet ge meten te beschouwen. De onderlinge ligging van de punten A t.m. E zal door de resterende 7 meetcijfers bepaald zijn, mits deze 7 meetcijfers onafhankelijk van elkaar zijn. Dit laatste zal niet het geval zijn als drie lengten als niet gemeten worden beschouwd, want dan bevatten de ove rige 7 meetgetallen 5 hoeken en deze moeten samen 600 gr zijn, dus zij zijn afhankelijk. Het is interessant om na te gaan hoe in de ver schillende gevallen de vijfhoek geconstrueerd kan worden. Wellicht kan een constructie ook goede diensten bewijzen bij de oplossing van dit vraagstuk. In ieder geval wens ik u allen veel succes! Inzendingen voor 8 januari 1980 aan: H. Kars- senberg, Hoofddirectie Kador, Postbus 9064, 7300 GH Apeldoorn. De Oosterschelde Stormvloedkering Bouwkombinatie v.o.f. Havenplateau, Burghsluis Telefoon 01115-4000* Telex: 55465 Wij vragen voor spoedige indiensttreding een Hij zal belast worden met landmeetkundige werkzaamheden aan boord van werkschepen en zal daarbij gebruik moeten kunnen maken van procescomputers. Voor deze functie, waarbij ten zeerste unieke ervaring opgedaan kan worden, vragen wij: Opleiding: HTS-landmeetkunde of een HTS met aanvullende beroepsopleiding. ErvaringErvaring als landmeter is vereist, terwijl ervaring op het gebied van auto matisering zeer gewenst is. Indien u belangstelling hebt voor deze functie, nodigen wij u uit bij voorkeur schriftelijk te solliciteren bij Dosbouw, Postbus 5003, 4328 ZV Burgh-Haamstede. T.a.v. de afdeling Personeelszaken. Telefoon 01115-4000, tst. 146. 421

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1979 | | pagina 29