NGL Jubileumcongres 1979 Landmeetkunde veraf en nabij. Dit was het thema van het 10e congres van de Stichting Nederlands Genootschap voor Landmeetkunde, dat op 24, 25 en 26 oktober j.l. in het Jaarbeurs congres- en vergadercentrum te Utrecht werd gehouden. Het 10e congres: het bereiken van deze mijlpaal is voor het Stichtingsbestuur aanleiding geweest dit jaar een drie-daags congres te organiseren, waarbij het feestelijk aspect niet heeft ontbroken. We denken daarbij aan de sfeervolle openingsceremonie, de jubileumborrel en de twee feestavonden. Meer dan 2000 verschillende deelnemers verspreid over drie dagen heeft dit congres ge kend. Zij luisterden naar de inleiders, discussieerden met hen en bezochten de tentoonstelling in de Expo-hal. Verspreid over 44 stands, met een totale opper vlakte van 1400 m2, toonden de exposanten daar hun produkten. Contacten werden gelegd, documentatie werd verstrekt en afspraken werden gemaakt. De eerste congresdag, met 1260 deelnemers, stond na de openingsceremonie in het teken van de maatschappelijke, technische en personele aspecten van de landmeetkunde in Nederland. Inleiders waren ir. G. A. van Wely en drs. ir. H. A. L. Dekker. Beide inleidingen vindt u in dit nummer afgedrukt. Het avondpro gramma bestond uit een diner-dansant in de foyer van de Jaarbeurs. De 300 deelnemers za gen o.m. een uitstekend optreden van Martine Bijl. De tweede congresdag, met 810 deelnemers, had de geodesie in ontwikkelingslanden tot on derwerp. Deze dag was in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Geodesie geor ganiseerd. De inleidingen van prof. ir. A. J. van der Weele, mr. ir. L. G. Henssen, J. B. C. Wekker en ir. A. J. Kers zullen in het januari nummer worden afgedrukt. De exotische avond was gesitueerd in de Kleine Zaal van het Muziek centrum Vredenburg, met als hoogtepunt een optreden van het Balinees ballet Diah Tantri. 395

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1979 | | pagina 3