landmeetkundig tekenaar LANDMETER GEMEENTE GELDROP GEMEENTE GEMERT In verband met een toename van werkzaamheden kan op de afdeling landmeet kunde van de dienst gemeentebedrijven worden geplaatst een (M/V) De taak van de aan te trekken funktionaris zal o.a. bestaan uit het uitvoeren van landmeetkundig tekenwerk, het vervaardigen van aan- en verkooptekeningen alsmede het bijhouden van de kadastrale boekhouding. Voor deze funktie wordt het diploma CTO of een gelijkwaardige opleiding vereist. Afhankelijk van opleiding en ervaring zal bij aanstelling maximaal een salaris worden geboden van f2283,— bruto per maand. Verdere uitloopmogelijkheden in rang en salaris zijn aanwezig tot max. f 2756, bruto per maand Schriftelijke sollicitaties binnen 14 dagen na het verschijnen van deze advertentie te richten aan het College van burgemeester en wethouders van Geldrop, Hofstraat 4, Geldrop. In verband met benoeming elders van de huidige functionaris is op de tekenkamer van de Dienst Gemeentewerken vacant de functie van met als taak het zelfstandig uitvoeren van alle voorkomende landmeetkundige werk zaamheden, karteer-, teken- en rekenwerk inbegrepen. Vereist wordt het bezit van het diploma Landmeettechnicus NLF, met CTO, of een gelijkwaardige opleiding. Het salaris is afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring. Aanstelling zal kunnen geschieden in een van de rangen van technisch ambtenaar of technisch ambtenaar A (salarisgrenzen f 2487, f 3039, en f 2824, f 3464, Overigens zijn de bij een gemeente gebruikelijke rechtspositieregelingen van toe passing. Eigenhandig geschreven sollicitaties, voorzien van pasfoto, binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad te zenden aan burgemeester en wethouders van Gemert, Postbus 10.000, 5420 DA Gemert. 423

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1979 | | pagina 31