HTS-er landmeetkunde GEMEENTE MAASTRICHT Bij de afdeling Landmeetkunde van het bedrijf Openbare Werken kan in de binnendienst worden geplaatst een in de functie „landmeetkundig rekenaar tevens leiding binnendienst". Functieomschrijving het ontwikkelen van software voor alle voorkomende landmeetkun dige vraagstukken. het uitvoeren van landmeetkundige berekeningen m.b.v. automati sche rekenapparatuur. leiding geven aan de onderafdeling „binnendienst" van de afdeling Landmeetkunde. deelnemen aan project- en of werkgroepen in het kader van de projectorganisatie. Functievereisten Naast de vereiste opleiding dient de functionaris te beschikken over goede leidinggevende en contactuele eigenschappen. Ervaring in de uitoefening van de functie strekt tot aanbeveling. Nadere informatie De afdeling Landmeetkunde bestaat uit een onderafdeling „buiten dienst", waarin vier meetploegen werkzaam zijn, onder leiding van één der meetploegleiders, en een onderafdeling „binnendienst", waar de werkzaamheden thans worden uitgevoerd door drie landmeetkundig tekenaars en één landmeetkundig rekenaar. Voor de uitvoering van de werkzaamheden wordt in de afdeling gebruik gemaakt van moderne apparatuur, o.a. een automatische tekentafel. Binnenkort zal een zelfregistrerende tachymeter worden aangekocht en wordt de huidige tafelcomputer vervangen. Meer informatie over de functie kan desgewenst worden verkregen bij de chef van de afdeling Landmeetkunde, dhr. J. Wessels, tel. 043-841811. Aanstelling zal plaatsvinden in een van de kaderrangen. Bij benoeming zijn de bij de Overheid gebruikelijke rechtspositie regelingen van toepassing. Een psychologisch onderzoek behoort tot de selectieprocedure. Sollicitaties te richten tot het college van burgemeester en wethouders en binnen veertien dagen na het verschijnen van deze oproep in te zenden aan de Directeur van de Centrale Personeelsdienst, postbus 166, Maastricht. In de linkerbovenhoek van de sollicitatiebrief gelieve u te vermelden: „vacature no. 02 35; O.W." 424

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1979 | | pagina 32