de rijksoverheid vraagt landmeetkunde leidingenregistratie hoofd bureau fotogrammetrie (mnl./vrl.) ingenieurs- en adviesbureau voor het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening t.b.v. de Dienst van het Kadaster en Openbare Registers, Directie Landmeetkundige Zaken en Landinrichting Het Bureau Fotogrammetrie bestaat uit de secties Voorbereiding en Rekenkundige Begeleiding, Fofogrammetische Instrumenten en Graveren. Taak: informatie verstrekken over de voortgang aan de afdelingsleiding en doen van voorstellen m.b.t. het te voeren beleid. Vereist: diploma HTS b.v.k. landmeetkunde; ervaring in een leidinggevende en organisatorische functie. Kennis en ervaring m.b.t. het vakgebied fotogrammetrie strekt tot aanbeveling. Standplaats: Apeldoorn. Salaris: afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring max. f 4441,- per maand. Een psychologisch onderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure. Sollicitaties inzenden vóór 16 december 1979. Bovengenoemd salaris is exclusief 8% vakantie-uitkering. Schriftelijke sollicitaties onder vermelding van vacaturenummer 9-3285/0998 (in linkerbovenhoek van brief en enveloppe) en uw huisadres met postcode, zenden aan de Rijks Psychologische Dienst, Prins Mauritslaan 1. Corr. adres: Postbus 20013, 2500 EA 's-Gravenhage. A Hoofdkantoor: Dordrecht - tel. 078 - 14 70 53 Bijkantoren: Utrecht, Den Haag, Dordrecht 425

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1979 | | pagina 33