CADELLA Ons leveringsprogramma: intermet b.v. buro voor landmeetkunde Situatiemetingen: Hoogtemetingen: Matenplannen: Uitzetten: Industriemetingen: Tekenen: Berekenen: CORADI: CARTOGRAPHIC ENGINEERING Coradomat Mark III Cartographic plotter CP 1 Coradograph Spiegelstereoskoop Digimeters Stereosketch Digigrid Radial Line Plotter Wagenplanimeters ASAHI Schijfpoolplanimeters Theodolieten Komp.-poolplanimeters Automatische waterpasinstrumenten ATTENBERGER BMI Grensmarkeringen Meetveren, baken en jalons Dokumentatie op aanvrage bij: Oudegracht 312 - Utrecht - Telefoon 030 - 313132 - Telex 47543 zowel terrestrisché- als fotogrammetrische opname van het terrein. dwars- en lengteprofielen, vlaktewaterpassingen, peilingen. het voorbereiden, uitwerken en begeleiden bij de uitvoering. het uitzetten van zowel bouwkundige- als weg- en waterbouwkundige werken, hoogspanningsleidingen, matenplannen etc. deformatiemetingen en meettechnische hulp bij nieuwbouw. het uitwerken van meetgegevens op maatvast materiaal en iedere gewenste schaal. het uitvoeren van alle landmeetkundige berekeningen waarbij gebruik wordt gemaakt van automatische rekenapparatuur. Uitvoerige dokumentatie zenden wij U op verzoek gaarne toe. Vught, Wolfskamerweg 20 telefoon (073) 562250 Roermond, Julianalaan 15 telefoon (04750) 29428 430

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1979 | | pagina 38