machine uit geheugen blijft intact De TI 58-C en de TI-53 van Texas Instruments zijn twee wetenschap pelijke rekenmachines, die niet alleen programmeerbaar zijn, maar de ingebrachte gegevens ook blijven onthouden als ze uitge schakeld zijn. Constant Memory (permanent geheugen) is de naam voor die uiterst nuttige eigenschap. In de praktijk betekent het, dat u de volgende dag kunt doorgaan waar u gebleven was, zonder het programma opnieuw te hoeven invoeren. En het wil ook zeggen dat u vaak voorkomende standaard berekeningen kunt voorprogrammeren. Dat de machine die berekeningen automatisch uit blijft voeren, al bent u een jaar verder en is de machine in tussentijd talloze keren aan en uit geweest. Handig dus voor technici, statistici, verzekeringswiskundigen en alle anderen die wel iets beters te doen hebben dan een machine steeds opnieuw leren wat hij moet doen! Texas Instruments Constant Memory TI-53 Extra plat, programmeerbaar, permanent geheugen. Algebraïsche notatie (AOS) Alle wiskundige funkties Geheugen (permanent) 32 programma-stappen (permanent) Incl. boek met 70 uitgewerkte programma's Zuinig met batterijen Adviesprijs f129,- incl. BTW. TI 58-C Veelzijdig, programmeerbaar, permanent geheugen. Algebraïsche notatie (AOS) Alle wiskundige funkties 60 geheugens of 480 programma-stappen Programmabibliotheken per moduul (navigatie, statistiek, civiele techniek, landmeten, weerstand van materialen, wiskunde, elektriciteit) Netvoedings-apparaat Aansluiting op printer (PC 100-C) mogelijk Adviesprijs f 419,- incl. BTW. Texas Instruments Holland B.V., European Consumer Division, Laan van de Helende Meesters 421a, 1180 AG Amstelveen, tel. 020 - 47 33 91 431

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1979 | | pagina 39