it SITUATIEMETINGEN elektronisch tachymetrisch inmeting van komplete stadskernen waarbij de tekeningen, voor een groot gedeelte door een computer bestuurde tekentafel worden vervaardigd. luchtfotogrammetrie vervaardigen basiskaarten uit kaarteringen van luchtfoto's o.a. van landelijk gebied. DIVERSEN LANDMETEN/UITZETTEN landmeetkundige begeleiding van o.a. kleine en grote uitbreidingsplannen, de assen van wegen en andere belangrijke punten worden dan veelal van tevoren in coördinaten berekend, en via de voerstraalmethode tachymetrisch uitgezet. uitzetten van weg- en waterbouwkundige werken, wegen, leidingen, rioleringen enz. maatvoering zoals het uitzetten van palenplannen, afschrijven, bouwramenmaatvoering, peil- en stramien- overbrenging. peilen van zandputten e.d., het tekenen daarvan, en het bepalen van de inhouden. opmetingen van kleine en grote terreinen, kruispunten enz. inventarisatiekaarten van rioleringen, plantsoenen, straatnamenkaarten. HOOGTEMETINGEN vlaktewaterpassingen o.a. met laserapparatuur lengte- en dwarsprofielopnames verwerking en inhoudsberekening d.m.v. computer/tekentafel. deformatiemetingen periodieke verzakkingsmetingen, nauwkeurigheidswaterpassingen verdichting en controle hoogtemerkennet. GEO-MEETDIENST b. v. hoofdkantoor: postbus 15 bijkantoor rikkert jacobsstraat 14 torenlaan 1 spakenburg tel. 03499- 4284* assen tel. 05920-13400 432

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1979 | | pagina 40