topcon elektronische afstandsmeter DM-C2 Topcon Europe b.v. Grootnandelsgebouw A1 Postbus 29039 Stationsplein 45 3001 GA Rotterdam Telefoon 010-127279 De Topcon elektronische afstandsmeter type DM-C2 is een licht en kompakt instrument voor het elektronisch meten van afstanden voor landmeetkundige en uitzettingsdoeleinden tot 2000 meter, met nauwkeurigheidskontrole door een mikro-processor Adapters (kijker- en alhidade) zijn leverbaar voor alle gangbare theodolieten. Afstandmeter ook te gebruiken via een adapter in het stelschroevenblok Bij het richten geven rode en groene led's de plaats aan van de bundel t.o.v het prisma. Hel instrument geeft 3 soorten geluidssignalen: 1wanneer de bundel wordt ontvangen, 2. meting niet mogelijk is, 3. de af lezing in het display verschijnt. Refraktie en prismakonstante zijn instelbaar en worden automatisch in het display weergegeven. Automatische kontrole van de batterij-spanning, bij onvoldoende spanning verschijnt weergave hier van in het display. Aansluitmogelijkheid op auto-accu. Geen foutieve weergave bi| onderbreking van de lichtstraal: Technische specificaties: Meetbereik (onder normale atmos ferische omstandigheden Meetmethode Meettijd Meetnauwkeurigheid Meeteenheid Weergave in display Atmosferische korrektie Werktemperatuur Gewicht Afmetingen 1400 m met 1 prisma 2000 m met 3 prisma's Tracking en Fine Fine (mm) 6 seG. Tracking (cm)1,6 sec. 5 mm 5 ppm meter (omschakelb. in ft) 1999,999 m (Fine) 1999,99 m (Tracking) -40 ppm tot +60 ppm (kleinste eenheid 2 ppm) -20 °C tot +50 °C 2,1 kg 15x11 x 21 cm (zonder bevestigings beugel) Vraag onze uitgebreide dokumentatie.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1979 | | pagina 41