HP 381 OA TOTAL STATION HEWLETTPACKARD Alle benodigde gegevens te verkrijgen met een kompakt instrument: GEOTECHNIEK B.V. HET ENIGE KABELLOZE INSTRUMENT, dat binnen 5 seconden de volgende waarden geeft, deze berekent en in een geheugen vasthoudt, zodat het prisma verplaatst kan worden tijdens het noteren van de volgende gegevens in het veldboek a. direkte afstand; b. gereduceerde afstand automatisch zonder invoe ring van externe gegevens; c. hoogteverschil; d. vertikale hoek; e. aflezing van de waarden in meters en/of Engelse voeten in 360° en /of 4000. HET ENIGE INSTRUMENT, dat bij tracking elke 3 seconden de horizontale afstand automatisch gere duceerd aangeeft. Met behulp van een vernuftig lijn- zoekapparaat kan de meetassistent zich snel in de zelfde lijn verplaatsen voor het uitzetten van bijv. maten of bij het uitzetten van raaien op het water, etc. HET ENIGE INSTRUMENT, dat de afstandmeting kwalificeert, waardoor veel fouten voorkomen wor den. De microprocessor doet in 5 seconden a. 250 metingen; b. verrekent de ingevoerde schaalcorrectie voor de stereografische projectie en de atmosferische omstandigheden; Mogelijkheid om te huren ofte leasen. c. berekent de standaardafwijking en vergelijkt die met de specificaties, waaraan het instrument moet voldoen. Valt de afwijking buiten de speci ficatie, dan worden er meerdere metingen ge daan tot maximaal 25.000 metingen. Een geac cepteerde meting wordt constant aangegeven op het display, een meting welke buiten de specifi catie valt, wordt knipperend aangegeven, ter waarschuwing van de waarnemer. Enkele technische gegevens: meetbereik: 1 prisma 700 mtr. 3 prisma's 1600 mtr. nauwkeurigheid(5 mm 5 mm per km) voeding: 12 volt, Oplaadbare Ni-Cad batterij of kabelaansluiting voor 12 volts autoaccu. Overige leveringsprogramma HP3808A bereik: 10 km met 6 prisma's; nauwkeu righeid: (5 mm 1 mm per km). Nu ook leverbaar in Nederland de HP3820A zelfregistrerende afstandmeter; bereik: 5 km met 6 prisma's; nauwkeurigheid van de elektronische hoeklezing: 1-3 cc. m Industrieweg 26 - 6871 KA RENKUM Telefoon 08373-9007 - Telex 75032 434

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1979 | | pagina 42