De doe-het-zelver op landmeetkundig gebied moet op de tentoonstelling volledig aan zijn trekken hebben kunnen komen. Elementaire hulpmiddelen als passer, schaalstok, trek- en meetpen lagen vaak broederlijk naast het meest geavanceerde instrumentarium op het gebied van afstandmeters en de jongste generatie hier van: de zelf registrerende afstandmeters. Als u in de toekomst denkt te gaan werken met deze apparatuur, dan kon u zich reeds oriënteren op de mogelijkheden die de merken Wild, H.P., Kern, Zeiss en K. en E. ons bieden. Onwillekeu rig vraag je je toch af waar de ontwikkeling ons naartoe zal leiden. Moet nu nog 's avonds, na een dag waarnemin gen te hebben verricht, de informatie uitgelezen worden met behulp van een uitleesapparaat; wellicht is dit bij de volgende stap ook niet meer nodig. Een on-line-koppeling met verwerkings- apparatuur zou vooral bij uitzetwerkzaamheden een ideale oplossing betekenen. Wat de verwerkings- en rekenapparatuur be treft, kon u bij een zestal standhouders een keuze maken van eenvoudige zakrekenmachi- nes tot volledig interactief grafische systemen. Kwam u hoofdzakelijk voor de interessante le zingen en had u tussen de bedrijven door even de gelegenheid om de tentoonstelling te bezoe ken, dan heeft u ongetwijfeld kennis genomen van de presentatie van de Dienst van het Ka daster en de Openbare Registers, die onder an dere met zijn vastgoedsysteem als basissysteem voor andere vastgoedbeheerders veel belang stelling trok. Ook de Meetkundige Dienst van de Rijkswaterstaat trof de roos met zijn presentatie ,,150 jaar rivierkaarten". Kwam u als buiten staander zo maar eens langs en werd u geboeid door het vak landmeetkunde, dan was daar het 398 instituut voor zelfstudie „Koninklijke PBNA" om u de mogelijkheden te tonen die in haar les senpakket zijn opgenomen. Had u tijd te kort om alles goed in u op te ne men, bedenk dan dat we over twee jaar weer kunnen rondneuzen op deze voor Nederland unieke en overzichtelijke tentoonstelling. Het damesprogramma Woensdag 24 oktober, een belangrijke dag ook voor de deelneemsters aan het damesprogram ma. De opening van het NGL Jubileumcongres was een fijne belevenis. De toespraken waren zo wel verantwoord als amusant, waarbij het prach tige pianospel voor een feestelijke omlijsting zorgde. Hierna luisterden we naar een voordracht, op geluisterd met dia's, van mevrouw J. Hermans van Unicef-Nederland. Zij legde ons uit hoe men de t.b.v. Unicef ingezamelde gelden besteed. De dia's lieten ons o.a. zien hoe men in Afrika met molens water wint en hoe men voedsel be waart in zelf gemaakte „koelkastjes". Natuurlijk werd er nog meer getoond, maar dit vond ik zelf het meest interessant. Na afloop kregen we een stapeltje kaarten met enveloppen aangeboden en konden we artikelen kopen ten bate van Uni cef. Wij bedienden ons van een prima lunch in het Congrescentrum. Hierna stond het Slot Zuylen te Oud-Zuylen op het programma. Nu moet u weten, dat ik zelf niet zo heel gauw warm loop voor kastelen, maar dit overtrof mijn stoutste verwachtingen. De inrichting was erg mooi en de groepsleider legde ons enthousiast uit waar alles voor diende. Het weer was stralend, kort om het bezoek aan dit slot was een groot suc ces.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1979 | | pagina 6