TOPCON Europe BV, een groeimodel? Groei door Theo Scheele, redacteur. SUMMARY TOPCON Europe BV TOPCON Europe BV, situated in Capelle a/d IJssel, trades and distributes a full scale of TOPCON surveying instruments in Europe. Since the start in 1970 the firm has grown considerably. Since the start of TOPCON, 60 years ago, instruments changed enormously. Electronic components were added and later on the first compact Total Station was manufactured. The coming years will continue to show much innovation. It would be interesting to know how the surveyor will be equiped another 60 years from now. Wie zo'n zestig jaar geleden landmeters of geodeten aan het werk heeft gezien in stad of land, zal zich meestal een meetploeg herinneren van een drietal personen waarvan één het heilige instrument en de portefeuille, en de ande ren de stokken en de meetband hanteerden. 4000 punten op een creditkaart. In die tijd schafte een dienst een theodoliet aan en deed daar twintig jaar mee, want dat ding bleef goed. Verslijten was nagenoeg onmogelijk en verouderen deden ze ook niet, hoogstens vielen ze kapot. Wie dat op zijn geweten had, maakte zich schuldig aan doodzonde, want een theodoliet was heilig, daar mocht niet iedereen aan komen. Die tijd is voorbij. De eerste veranderingen aan de instru menten werden veroorzaakt door toepassing van de elektronika, al spoedig gevolgd door koppelingen met NGT GEODESIA 92 - 12 elektronische afstandmeters. De grote verandering ont stond toen het eerste combinatietoestel van theodoliet met ingebouwde elektronische afstandmeter het levens licht aanschouwde. Het eerste total station was geboren. Dat is pas dertien jaar geleden. Bij TOPCON kreeg het eerste total station de officiële naam „Guppy", omdat het uiterlijk veel weg had van de gelijknamige vis. In zijn opvolger, de Guppy 2, is die vissekop niet meer terug te vinden, maar ze bestaan nog altijd en zijn nog volop in bedrijf. De opvolger van de Guppy werd de zeer populaire GTS 3 serie, waarvan er meer dan 30 000 zijn verkocht. Inmiddels is ook die, hoewel pas tien jaar geleden geboren, vervangen. Het 10 000e exemplaar is verguld en heeft een mooie plaats gekregen in een showroom-vitrine. Wie thans de showroom van TOPCON in Capelle aan de IJssel binnenloopt, kan het hele scala dat sindsdien is gefabriceerd, naast elkaar zien staan: het eenvoudige bouw-total station, de CTS-serie (constructie-total sta- EPROM-piaatjes zijn het centrum van de total stations, in dit appa raat worden ze getest en gekopieerd. 527

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1992 | | pagina 19