r s ÏMJ 1 v/y techniek /T li/ r rrvfn ]J''r TTTTa t{rx, ,f o&Ul E .///y matische Fotokaart Nederland" gestart. De eerste op namen waren voor het Waterschap Regge en Dinkel. De zeventigerjaren kenmerkten zich door nieuwe ontwik kelingen en toepassingen in de luchtfotografie en foto- grammetrie: nieuwe camera's, films, fotografische filter en ontwikkeltechnieken. Daarnaast werden steeds meer remote sensing-vluchten uitgevoerd met multi-spectrale opnamesystemen, voorzien van 11 banden. Ook nieuwe typen navigatiesystemen werden ingevoerd. De automatisering in de fotogrammetrie maakte ook een stormachtige ontwikkeling door. Driedimensionaal inge wonnen gegevens werden voorzien van coderingen en vormden de basis van gegevensbanken in plaats van kaarten als informatiedragers. Momenteel zijn de diensten en produkten flink uitgebreid terrestrische puntbepaling met „total stations" en GPS; verticale luchtopnamen met volledige bewegingscom pensatie en kinematische GPS-ondersteuning; sensitometrisch controleren van filmmateriaal; satellietbeeldverwerking in combinatie met de klas sieke luchtfoto; GPS-ondersteunde aerotriangulatie; inspiegeling voor de bijhouding; geïntegreerde gegevensbewerking voor GIS/VIS- systemen; programma-ontwikkeling; internationale advisering; foto-interpretatie, gecombineerd met veldonderzoek. Inlichtingen: Hansa Luftbild, telefoon 020 - 6480460. daard meegeleverd met deze PC. MGE PC-1 vormt een uitbreiding op Unix MGE en is volledig compatibel met Intergraphs Unix oplossing. Informatie: Intergraph Benelux BV, mevr. J. P. M. Hoor- nik, telefoon 02503 - 66523. PIXELTRAK Het is bekend dat kaartconversie, van analoge naar digitale vorm, zeer duur is. Verschillende pakketten voor (semi-)automatische conversie zijn op de markt gebracht. Pixeltrak is zo'n pakket. Het is een interactief semi- automatisch digitaliseersysteem voor kaarten en tekenin gen van (leiding)netwerken, dat „intelligent-automatisch" vectoriseert, dat wil zeggen dat het programma gedeelte lijk door middel van handmatige besturing geschiedt en gedeeltelijk automatisch. Daarmee behoudt de operateur de controle op het vectoriseringsproces en kan hij een logische opbouw van het bestand realiseren, bijvoorbeeld onderdeel voor onderdeel of laag voor laag (maximaal 200 lagen per tekening). l INTERGRAPH PC 433 EN MGE PC-1 Intergraph introduceert de Intergraph PC 433: een volle dig geconfigureerde, gebruiksklare oplossing voor de PC. De Intergraph PC, gebaseerd op de krachtige Intel 80486 processor, is een ready-to-use PC die geleverd wordt met programmatuur zoals MicroStation, Windows en DOS. Standaard network communications zoals TCP/IP, PC- NFS en Novell Netware worden eveneens standaard meegeleverd. Naast de annoncering van de PC 433 introduceert Inter graph eveneens een gebruiksklare GIS-oplossing voor de PC. MGE (Modular GIS Environment) PC-1 en Oracle worden, naast MicroStation, Windows en DOS, stan- Jttt Het systeem is menugestuurd eo gebruikersvriendelijk. Volgens de fabrikant wordt de produktiviteit vijf- tot tien maal verhoogd ten opzichte van digitaliseren met een digitaliseertafel. Het gebruik van het systeem kan in enkele uren worden geleerd. De aanschafkosten van het pakket zijn f 6000,—. Voor f 25,— is een demonstratiediskette verkrijgbaar. Inlichtingen: Starveco Benelux, Postbus 785, 5340 AT Oss, telefoon 04120 - 40304. PYTHAGORAS ADW Software heeft een programmapakket ontwikkeld, speciaal voor de landmeter of de bouwkundig ingenieur. Het pakket verzorgt het invoeren van veldgegevens om coördinaten, lijnlengten of oppervlakten te berekenen of verkavelingen uit te voeren. Voorts kunnen met het pakket tekeningen worden gemaakt, waarbij specifieke gegevens voor een notaris, architect of een bouwonder neming kunnen worden meegegeven. Het menugestuurde pakket is op een pc ontwikkeld rond om de standaard grafische tekenpakketten van Apple Macintosh of Microsoft Windows. Het programma rekent en tekent tegelijkertijd: tijdens het tekenen worden de afmetingen voortdurend weergegeven op het beeld scherm. Het tekengedeelte van het pakket kent primitie ven zoals punten, lijnen, polygonen en teksten en kent 542 NGT GEODESIA 92-12

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1992 | | pagina 34