TOPOCAD EEN EODIMETER PEL! TopoCAD Met TopoCAD kunt u geografische informatie vervaardigen en bijhouden. Het leent zich bij uitstek voor vastgoedaf delingen van gemeentelijke en provin ciale overheden, waterschappen, nutsbe drijven etc. TopoCAD is gebaseerd op AutoCAD. Via een netwerk is grafische informatie integraal te gebruiken. Ook andere disciplines zoals bijvoorbeeld Stedebouw, kunnen hier met een Rocomp-oplossing op aansluiten. TopoCAD is modulair opgebouwd uit landmeetkundige berekeningen, gra fische manipulatie en database-beheer. De ervaringen van een grote gebruikersclub zijn hierin verwerkt. TopoCAD omvat alle mogelijkheden voor invoer, verwerking en beheer van uw gegevens. Bovendien zorgen de medewerkers van Rocomp voor een probleemloze implementatie. Evenals opleiding en support. GEODIMETER Het Geodimeter systeem 500 is het eerste meetsysteem dat volledig open en flexibel is. U kunt het instrument naar eigen behoefte samenstellen. U heeft daarbij de keuze uit: een numeriek of alfanumeriek toet senbord, servomoloren voor de horizontale en verticale rand, intern of extern veldboek, maximale capaciteit 10.000 punten, software voor bijvoorbeeld het uitzetten met een vrije standplaats berekening, Remote Positioning Unit, registratie bij hel prisma. De basis van hel instrument wordt gelegd in de technische specificaties. Klasse 1,2 of 3. Eén ding moet u niet vergeten alle instrumenten uit de Geodimeter 500- serie kunnen uiteindelijk hetzelfde! Rocomp BV met vestigingen in Eind hoven, Arnhem en Zaandam is een middel groot automatiseringsbedrijf met een schat aan ervaring op breed terrein. Onze orga nisatie is onderverdeeld in gespecialiseerde teams voor systeemintegratie, micro-com puters, industriële automatisering, administratieve automatisering en landmeetkundige automati- sering. Naast stipte levering en perfecte implementatie heeft Rocomp van service en sup port haar handelsmerk gemaakt De Rocomp Relatie maakt automatiseren compatible 554 Rocomp B.V., afdeling Geodesie, Vlamoven 2, 6826 TN Arnhem, Tel. 085-644588, Fax 085-634652. NGT GEODESIA 92 - 12

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1992 | | pagina 46