STEREO ANALYSE SYSTEEM PA-2000 TOPCOIV TOPOGRAFIE LEVERANCIER TEL.: 010-4.58.50.77. Fax:010-4 58.50.45. TOPCON EUROPE B.V. Esse Baan 11 2908 LJ CAPELLE a/d IJSSEL NGT GEODESIA 92 - 12 565 #xotx<m Met de PA-2000 opent TOPCON nieuwe mogelijkheden op het gebied van foto- grammetrische data acquisitie. In combinatie met een PC kunnen stereo modellen eenvoudig en snel gedigitali seerd, gegene reerd en opge slagen worden. TOPCON heeft 60 jaar ervaring met de productie van landmeetkundige appa ratuur, waarbij door TOPCON EUROPE B.V. sedert 1970 de Europese markt gecoördi neerd wordt. Via de gebruikersvriendelijke, menu- gestuurde software en de automatische Y-parallax correctie kan iedereen nu zijn digitale informatie uit stereo foto's verza melen, zonder specifieke fotogramme- trische voorkennis. Topografie t.b.v. GIS, VIS of LIS, interpreta tie in combinatie met geometrie, de PA-2000 maakt het mogelijk. pB2Q0as

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1992 | | pagina 57