Inhoud 34e jaargang THEMANUMMER FOTOGRAMMETRIE GEODESIE LANDMEETKUNDE Nieuwe koers van het NGL? „recht so die gaet". Interview voor zitters NGL. J. H. J. M. Vos, M. J. Scheele 2 Kwaliteit: afstandberekening en fouten in ruimtelijke informatie, ing. M. P, J, v. d, Ven4 Interactieve kwaliteitbewaking van ons begrippenapparaat? ir. R. v.d. Schans25 Schelde-walradarketen, een continue plaatsbepaling, M. J. Scheele48 Rocomp, Den Helder en de geodetische one-man show, M, J. Scheele94 De landmeetassistenten en het NLF; een verhaal over een examencommissie en een cursus landmeetassistent, M, J. Scheele147 De Heidemij en de grenzen van de geodesie, M, J, Scheele 194 Geodetische activiteiten in Duitsland 1987 -1991, M. J. Scheele 216 Transformatie van rechthoekige RD-coördinaten naar geogra fische coördinaten op de ellipsoïde van Bessel, ir. T. G. Schut243 Een dagje. Wegmeetdienst; vreemde voertuigen op 's heren wegen, M. J. Scheele248 Precisie van superimpositie, ing. A. van Voorden M. Sc., ir. M. van Persie293 Een dagje. Gelderse Meetdienst; grondslagpunt 281 gaat op stap, M. J. Scheele298 Gevolgen van de Roermond-beving voor NAP- en RD-net? drs. W. Groenewoud306 De geodeet en zijn werkterrein; „waar ligt de kern van zijn vak?" ing. M. P. J. v. d. Ven334 DHV - Van Heugten Geodesie BV; een geodetisch huwelijk, M. J. Scheele336 Geodesie-opleidingen in Duitsland, prof. ir. J. van Mierlo 401 Sectie en projectie, W. L. Bil405 Een dagje... Waterschap Regge en Dinkel, „Milieu-effect rapportage" over de landmeetkundige dienst van een waterschap, M. J. Scheele412 De confrontatie met de techniek vind ik een belangrijke uit daging. Interview met prof. mr. J. de Jong. A. M. den Boer, ir. M. J. P. M. Lemmens517 TOPCON Europe BV, een groeimodel? M. J. Scheele527 JURIDISCHE EN ADMINISTRATIEVE GEODESIE Het Kadaster in Europa, mr. P. Schreuder, Z. Klaasse286 Kadasterwet, mr. P. Schreuder, Z. Klaasse 344 Kadaster wint eerste kort geding op grond van Kadasterwet 362 VASTGOED- EN GEOGRAFISCHE INFORMATIE De bruggenbouwers van Kramers en Logisterion, M. J, Scheele 9 Integrale vastgoedinformatievoorziening op losse schroeven, ir. G. H. J. Oude Vrielink 14 Geometrische vastgoedinformatie grootstedelijk georganiseerd, ir. M. Jellema, ing. A. J. van Heiningen42 Van verticaal naar digitaal; gebruik van het GFO Basisregistra tie Vastgoed: geometrisch, ir. H. B. J. Genee, ir, P. van Tienhoven52 Beleidsverklaring betreffende de bijdrage van geodeten (sur veyors) aan landmanagement100 Landmanagement in mondiaal perspectief; achtergrondnotitie bij de FIG-verklaring over geodeten, prof. mr. ir. J. L. G. Henssen101 GIS en digitale fotogrammetrie bij de RWS, gericht op kust verdediging, ir. C. S. Han106 NGT GEODESIA 92 - 12 GFO: van woordenboek naar kennisbank, ir. drs. R. V. Schu wer, ir. H. J. M. Corstens151 GBKN-overleg in impasse? Een „hot item" op de vierde Neder landse AM/FM-conferentie, G. M. van Osch160 Object-hiërarchieën en onzekerheid in GIS, of waarom is stan daardisatie zo moeilijk? prof. dr. ir. M. Molenaar199 Efficiëntere analoog-digitaal conversie, ir. J. J. ten Siethof 205 Topografische informatievoorziening Nijmegen, ing. M. P. J. v.d. Ven 521 MINI-SERIE GBK GBKN-Brabant; de Topografische Dienst van de NV PNEM en haar topografiebeheersysteem (TBS), P. Hooiveld, A. Vogels 86 GBKN-PPP: Op weg naar publiek private samenwerking, ir. R. Morrema142 GBK-Katwijk; de grootschalige basiskaart bij de gemeente Kat wijk van analoog naar digitaal, J. W. Snelderwaard190 Grootschalige basiskaarten bij RTT-Belgacom, ir. R. Vanparys 238 De GBKN bij het Provinciaal Energiebedrijf Friesland, drs. G. A. Fokkema, ing. J. C. Rommens, ing. H. S. v. d. Berg340 Van analoog naar digitaalde eerste stap op weg naar een basisregistratie vastgoed in Vlaardingen, Th. H. Dal398 Kosten van grootschalige topografie, een poging tot objecti vering, ir. C. Zeillemaker510 Ontwikkelingen in de fotogrammetrie en de Nederlandse prak tijk: van beeld tot geo-informatie, ir. M. J. P. M. Lemmens 450 Topografische Dienst nieuwe stijl, ontwikkeling van het basis bestand (1 5000 - 1 25 000), ir. E. Kolk 453 Fotogrammetrie: op weg naar de ontwikkeling tot GlS-soft- ware?, ir. C. S. Han 457 Oranjewoud Fotodata BV, een nieuw gezicht op bekend terrein, ir. L. F. G. M. Hendriks461 De toekomst van KLM Aerocarto, ir. G. P. Goselink 464 Driehoeksverhouding tussen wetenschap, onderwijs en bedrijf, ir. R. J. G. A. Kroon468 Eurosense, te land, ter zee en (hoog) in lucht en ruimte, M. J. Scheele474 VERSLAGEN Meetkundige Dienst Rijkswaterstaat 60 jaar24 MTS-opleiding landmeetkunde in Rotterdam61 Studiedag „Documentatie van ruimtelijke informatie II" 64 Europees landmeterscomité65 NVG studiemiddag „Op weg naar een nationaal geodetisch instituut"65 VNG-vastgoedcongres „Terugblik en vooruitzicht" 66 Workshop Geocad-gebruikersgroep67 Werelden van verbeelding 120 Jaarvergadering VMDR120 Symposium „On large spatial databases" (SSD '91)155 Vierde Nederlandse conferentie AM/FM 252 Europese Normcommissie CEN/TC 287 264 Derde Europese GIS-conferentie (EGIS'92)302 15e ICA-conferentie314 NGL rayonbijeenkomst te Utrecht 315 Grote Historische Provincie-atlassen gepresenteerd315 567

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1992 | | pagina 59