Mooi werk De betekenis van scherp observeren. Geo-Perfect Voor de verwerking van de data heeft Simtech een editor geschreven. Deze laat twee bij elkaar horende profielen over elkaar heen zien (A, fig. 19). Na het verwijderen van de ergste rnis (B) worden de twee profielen samengevoegd (C) en kan er een filter op los worden gelaten. Dit filter is instelbaar, maar werkt het prettigst als het elke halve meter een punt berekent en daarbij de data van 20 cm om die positie heen gebruikt om te middelen. Daarbij worden zo wel de Y als de Z gemiddeld. Het resultaat (D) is een mooie, vloeiende lijn die de data netjes doorsnijdt. De ori ginele bestanden blijven hierbij ongemoeid. Het resultaat van de bewerking wordt in een derde bestand opgeslagen in een ander formaat (X, Y, Z) dan het origineel. Het mag duidelijk zijn dat deze editor de data alleen kan middelen om zo een werkbaar bestand te maken. Het zou mooi zijn als met deze editor ook de hele berekening op nieuw kon worden uitgevoerd, uitgaande van de ruwe data. Als het dan bovendien mogelijk is om de kalibratieconstan- ten aan te passen, wordt het echt een zeer krachtig stuk gereedschap om de metingen te kunnen bewerken. Voor deel van de huidige situatie is wel dat het niet zo gemakke lijk is de data te „verstoren"; de basis is en blijft de originele meting die in het veld is gedaan. Conclusie De werkbaarheid van het meten met de meetpaal wordt sterk beïnvloed door de weersomstandigheden, in het bij zonder door de wind. De meetmethode zelf zou op de volgende punten kunnen worden verbeterd: een oplossing vinden voor het halen en vieren van de transducerkabel; modificatie van de meetsoftware: a. een kalibratietabel voor het dynamisch gedrag van de meetpaal implementeren; b. bewaking sensorstatus; c. bewaking handinvoer. Hoewel de meetpaal met een standaarddeviatie van 0,012 m (2G, 95%) en een vaste fout van maximaal 0,030 m al een redelijke kwaliteit metingen levert, is er nog wel ruimte voor verbeteringen. Het mag duidelijk zijn dat de grootste foutenbron, de zeeg in de meetpaal, nog tot de kinderziektes hoort. De verwachting is dat de kwaliteit van de metingen in de toekomst nog beter zal worden door het toepassen van betere materialen, apparatuur en software. Noordersluis measurements IJmuiden: The combination of land surveying and hydrography As part of a renovation projectthe main lock of IJmuiden had to be measured with the highest possible accuracy. For this purpose a new method has been developed by the Ministry of Transport, Public Works and Water Management. This article describes the systemthe calibration procedures and presents an overall evaluation after about 140 field measure ments. GEOCOM voor een "natte" landmeter 5^^ Geo-Pertect weet altijd de beste systemen te combineren tot een configuratie, die perfect op uw gebruiksdoel is afgestemd. ImagingGIS, DTM, GPS, IMAGINE, VirtualGIS, OrthoMax, SoftPlotter, Maplnfo, PolyView, QuickSurf, Surfer, Plus 3, XL Vision scanners. Geo-Perfect TWI BV Mercuriusweg 17 2741 TB Waddinxveen Tel. 0182-630477 Fax 0182-631280 544 1997-11 GEODESIA Summary Engineering Geology Hydrographic Surveying GeoCom is een onafhankelijk en snel groeiend geologisch-hydrografisch ingenieursburo. Met 17 praktijkgerichte vakmensen realiseert GeoCom projecten die zich - zowel in het binnen- als in het buitenland - voornamelijk afspelen op, rond of in het water. GeoCom zoekt nu een landmeter die zijn werk leuk vindt, altijd iets bij wil leren en niet schrikt van water, boten en een beetje modder. Bel voor meer informatie 070-365 0795 en vraag naar Peter Boon of Gideon Hein of stuur je Curriculum Vitae naar GeoCom b.v., Noordeinde 18a, 2514 GH Den Haag. Technisch Wetenschappelijke Informatiesystemen

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1997 | | pagina 14