- GEODESIA 1997-12 Fig. 6. De relatieve fase, ofwel het inter- ferogram, van een kegel. Achtereenvolgens de 2D- en de 3D- afbeelding van het interferogram, de referentiefase van de vlakke aarde, en daar onder het inter ferogram waarvan de referentiefase is afgetrokken. gebruik kan maken van vele al bestaande of geplande opti sche satellietsystemen, zoals de Franse SPOT, de Japanse JERS-1 en ADEOS-satellieten en de Amerikaanse LAND- SAT 7. De horizontale resolutie ligt tussen de 20 en 40 m en de verticale nauwkeurigheid varieert tussen de 10 en de 60 m. Voor vliegtuigsystemen zijn de resolutie en nauw keurigheid echter veel hoger en kunnen enkele decimeters bedragen, afhankelijk van de vlieghoogte en de camera- constante. Het belangrijkste nadeel van optische stereo- fotogrammetrie is dat ze alleen kan worden gebruikt bij daglicht en zonder bewolking. Om een stereobeeldpaar te kunnen vormen, zijn dus twee opnamen overdag bij wol kenloze hemel nodig. Dit is voor vele gebieden op aarde moeilijk te bereiken. Laser-altimetrie kan ook in gebieden worden toegepast waar de stereofotogrammetrie niet of moeilijk toepasbaar is, bijvoorbeeld in bos-, wadden- en duingebieden, over ijs- en sneeuwvlakken en langs de kuststrook. Vergeleken met de klassieke optische stereofotogrammetrie is het meet proces geautomatiseerd en gebeurt de dataverwerking vol ledig digitaal. Bovendien is slechts een enkele vlucht nodig om een digitaal hoogtemodel te kunnen berekenen. De nauwkeurigheid ligt tussen de 0,1 en 1 m; de resolutie is enkele meters. Helaas kan per opname slechts een klein gebied links en rechts onder de baan van de sensor worden afgebeeld. Typische vliegtuig- en satellietsystemen hebben een baanbreedte tussen de 500 en 1000 m. Voor het in kaart brengen van grotere gebieden moeten dus vele banen worden gemeten. Met name voor satellietsystemen wordt hierdoor de benodigde tijd om een groot gebied volledig af te dekken, vergroot, om maar te zwijgen van de hoge eisen aan levensduur en efficiëntie van het instrument. Voor satelliettoepassingen heeft de kleine strookbreedte boven dien het nadeel dat er hoge eisen moeten worden gesteld aan de herhalingsbaan in de orde van grootte van enkele tientallen meters. Net zoals bij stereofotogrammetrie is vrij zicht naar het aardoppervlak noodzakelijk. Met (satelliet) SAR-interferometrie kunnen, afhankelijk van de herhalingsperiode, binnen enkele weken grote gebie den worden gemeten. Een afhankelijkheid van het daglicht en van de weersomstandigheden zoals bij de optische matie over het proces van mondiale opwarming. Voor soortgelijke weten schappelijke toepassingen zijn de be langrijkste eisen: horizontale resolutie van enkele tientallen meters; verticale nauwkeurigheid van enkele meters of beter; mondiale inzetbaarheid; mogelijkheid voor regelmatige her bepaling van de topografie binnen enkele maanden tot twee jaren om veranderingen te kunnen bepalen. Het voordeel van de optische (satel liet) stereofotogrammetrie is dat ze Fig. 7. Een atmosferische verstoring in het interferogram. r-y.'. V 71. i 1 t 34 37T 2n ln Ü7T -ln -2tt I-37T 551

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1997 | | pagina 21