stereofotogrammetrie en de laser-altimetrie is er niet omdat de radar een actieve sensor is, die niet door wolken wordt gehinderd. Om die redenen zijn er veel minder restricties met betrekking tot de data-acquisitie en opname-geo- metrie. Daarentegen kunnen afhankelijk van het weer stooreffecten ontstaan, die leiden tot een bias in de terrein hoogte (bijvoorbeeld door atmosferische fasevertraging) of tot een hoger ruisniveau (bijvoorbeeld storm en sterke regenbuien). Voor satelliet-InSAR ligt de hoogtenauwkeu righeid in de orde van meters. Vliegtuig-InSAR-systemen kunnen nauwkeurigheden van enkele decimeters bereiken. De horizontale resolutie varieert tussen 20 m voor satelliet systemen en 2 m voor vliegtuigsystemen. De dataverwer kingsprocedure is gewoonlijk veel korter dan voor stereo fotogrammetrie. Wordt InSAR in de herhalingsconfigura tie toegepast, dan moet men bovendien rekening houden met de tijdsafhankelijkheid van de radarreflecties, waardoor het voor bepaalde gebieden niet mogelijk is interferometri- sche informatie te verkrijgen. Is de herhalingsperiode klein, bijvoorbeeld één dag of minder (zoals tijdens de ERS-1/2 tandem missie) of wordt de instantane configuratie toege past, dan doet dit probleem zich niet voor. Verder zijn er radiometrische beperkingen die in gebieden met zeer sterke hellingen ertoe kunnen leiden dat InSAR niet kan worden toegepast. Niettemin belooft InSAR voor grootschalige wetenschappelijke toepassingen de hoogste kwaliteit bin nen de kortste tijd. Vooruitblik Na in deel 1 van deze serie een algemene inleiding te hebben gegeven over SAR en SAR-interferometrie, hebben we ons in dit deel geconcentreerd op de vervaardiging van digitale hoogtemodellen. Het volgende en laatste deel zal ingaan op het gebruik van SAR-interferometrie voor de formatiemetingen. Deze toepassing is één van de sterke punten van de techniek, aangezien deformatiemeting op sub-centimeterniveau nauwkeurig blijkt te zijn. Summary SAR interferometry (2): The interferometric generation ofDigital Elevation Models SAR interferometry is a suitable technique for the production of Digital Elevation Models. In particular, space borne appli cations of SAR interferometry give unprecedented possibilities for weather independent active image acquisition. This paper describes the basic principles for the creation of elevation models, the processing sequence, the main error sources and the possible accuracies. Furthermore, a short comparison with alternative techniques is presented. Literatuur [1] Klees, R. A. P., R. F. Hanssen en S. Usai, SAR- interferometrie (l). Een nieuwe geodetische techniek voor het bepalen van hoogte en hoogteveranderingen. Geodesia 1997 no. 4, p. 155 - 162. training en opleiding gis dtp introductie quarkXpress illustrator photoshop scannen windows 95 multimedia internet 2d/3d animatie grafisch ontwerpen 3-jarig art direction traffic drukwerkinkoop grafische basiskennis typografie lay-out vraag onze gratis informatiemap aan! (030) 280 70 80 552 BURO VOOR KARTOCRAFIE PRE-PRESS Digitale verwerking diverse bestand formats (Arclnfo, Intergraph, HPCL, DXF, Scitex, enz, Uitdraaien Eindfilms tot formaat 120 x 160 cm 100 x 180 cm (8) Digitaal drukken met de Xeikon full-colour, dubbelzijdig, diverse papiersoorten Digitale kleurproef tot formaat A0 Iris Stork Lijnscannen tot 90 cm breed Bel voor advies én prijzen NIEUW ADRES NIEUW ADRES Platinastraat 31-35 2718 SZ Zoetermeer Tel: 079 361 05 86 Fax: 079 361 7217 ISDN Modem E-mail het contractonderwijs van het grafisch lyceum utrecht verzorgt adviezen, opleidingen, cursussen en bedrijfstrainingen voor de grafische en communicatieindustrie wij vieren de nieuwbouw met fikse kortingen op multimedia trainingen grafisch lyceum utrecht contractonderwijs postbus 5125 3502 jc utrecht tel. (030) 280 70 80 fax (030) 280 70 79 (24 uur per dag) bezoekadres vondellaan 30, utrecht

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1997 | | pagina 22