wmjewoud InFoCAD een krachtig en breed inzetbaar CAD/GIS product Noord *Hc«renve®n" piH rrr ;v Globos-GGI® Ter ondersteuning van diverse taakvelden is de standaard functionaliteit van InFoCAD op basis van een brede praktijk ervaring en deskundigheid door 'Oranjewoud' uitgebreid. Met name: landmeetkunde, kadaster en WetWOZ civieltechnisch, groentechnisch en stedebouwkundig ontwerpen ondersteunen proces van bestemmen en inrichten opbouw, beheer, onderhoud en beschikbaar stellen digitaal kaartmateriaal beheer openbare ruimte (weg-, riool-, groen en bouwwerkenbeheer) diverse raadpleeg- en presentatiehandelingen Beschikbare platformen UNIX (IBM-AIX, HP-UX) Microsoft Windows NT Z v\ CAD ruime teken- en ontwerpfunctionaliteit ruime databasemogelijkheden GIS geautomatiseerde objectvorming brede ruimtelijke analyse functionaliteit krachtige raadpleeg/selectie functionaliteit krachtige thematische presentatie mogelijkheden Mereteiraat OSG Severtiwolden Q MAVO O.B.S. "van Maasdijk school" j van Maaswijk- monument 7 Woudhoven College MEAO'MMO Tehnisbarien Thtalfweg «v?< M.L.K. school de Skans" 4. kerk Ger. kerk eniging iveen Pinkstergemeente "Philadelphia' Cr Beia3ting- dienst AVO Williger Station NS Heerenveen'' Busstation veonn VÊS&! K&, 6 Heerenveen Deventer Almere Capelle aid IJssel Oosterhout (0513) 63 45 67 (0570) 67 94 44 (036) 539 64 11 (OIO) 447 77 44 (0162) 48 70 00 InFoCAD is een geregistreerd handelsmerk van Digital Matrix Services. Globos-GGI is een geregistreerd handelsmerk van Ingenieursbureau 'Oranjewoud' BV. NH kerk "Rotonde Kerk" begraafplaats OSG Sevenwolden HAVO VWO var - Scorer k: e I P'Gtn yceunisvaat

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1997 | | pagina 24