Kies Kwaliteit Kies Kontek ten worden gepresenteerd of geanaly seerd. Het zal duidelijk zijn dat de hoogtedata hierbij vaak zullen worden gecombineerd met topografische data of andere meetgegevens. Integratie topografische data De waarde van de hoogtedata kan ver der worden vergroot door de hoogte data daadwerkelijk te integreren met topografische data. Aan de objecten in het topografische bestand worden dan op basis van de hoogtemetingen attri buutwaarden met hoogtegegevens toe gekend. Er worden dan als het ware 3D-topografische bestanden gecreëerd waarmee op objectniveau analyses en presentaties kunnen worden uitge voerd in een GIS-omgeving. Een voorbeeld hiervan is te zien in fig. 7. Voor landelijk gebied is hierbij aan af zonderlijke percelen hoogte-informa tie toegevoegd. In dit voorbeeld zijn de minimale, gemiddelde en maximale hoogte binnen het perceel weergegeven. Een ander door Geodan Geodesie bv uitgevoerd voorbeeld is te vinden op p. 432 van de inleiding op het eerste artikel van de mini serie [4]. Airborne laser altimetry in practice Airborne laser altimetry is a powerful technique for obtaining accurate digital elevation models. The characteristics of a laser altimetry system, the dijferent activities within an operational laser altimetry project and data aspects are covered. [1] Wouters, W. J. C., Actueel Hoogtebestand Nederland. Geodesia 1997 no. 10, p. 433 - 438. [2] Han, C. S., Vliegtuig-laserscanning. Geodesia 1995 no. 2, p. 89 - 93. [3] Min, E. I. de, Degeoïde voor Nederland. Geodesia 1996 no. 5, p. 191 - 197. [4] Lemmens, M. J. P. M., Digitale Hoogtemodellen nader bekeken. Geodesia 1997 no. 10, p. 431 - 432. Raadhuislaan 25a Postbus 839 5340 AV OSS Fax (0412) 64 46 05 Tel. (0412) 64 43 30 559 GEODESIA I997"12 Summary Literatuur Kontek is een technisch dienstverlenend bureau dat beschikt over circa 50 enthousiaste en goed opgelei de medewerkers. Kontek biedt o.a. de volgende diensten: DTM-vervaardiging GBKN-vervaardiging en bijhouding A/D-conversie Leidingenregistratie Volume- en oppervlaktebepaling 3D-maatvoering Hiertoe gebruikt Kontek de modernste apparatuur zoals reflectorloze afstandsme ters, GPS-ontvangers en one-man total stations met pencomputer. KONTEK Lelystad b.v. Waagpassage 1 Postbus 331 8200 AH LELYSTAD Fax (0320) 23 20 63 Tel. (0320) 24 14 54 KONTEK Zuid b.v.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1997 | | pagina 29