■TH 39e jaargang no. 12 dec. 1998 Tijdschrift voor geodesie en geo-informatie 535 547 Hoe meet je exact de afmetingen van een bestaande sluis? Een combinatie van terrestrische en mariene geodesie illustreert dat geodesie meer is dan landmeten. Voor dit doel werd een speciale „meetpaal" ontwikkeld. Die aanvankelijk rechte paal ging doorbuigen en zodoende moest zelfs daaraan worden gemeten: de „zeeg" moest worden bepaald. Al met al een praktijk beschrijving van een unieke meetklus. In deel 1 van deze serie is een overzicht gegeven van de toepassingen van radar-remote sensing. Dit tweede deel gaat in op het afleiden van hoogtegegevens uit faseverschillen tussen twee radarsignalen die hetzelfde deel van het aardoppervlak hebben getroffen. Naast principes komen fouten bronnen aan de orde. Ook wordt de nauwkeurigheid die haalbaar is met deze methode vergeleken met laser-altimetrie en stereofotogrammetrie. In dit derde artikel van de mini-serie over digitale hoogtemodellen wordt ingegaan op de praktische toepassing van vliegtuig-laseraltimetrie. Na een behandeling van de eigenschappen van een vliegtuig-laseraltimetersysteem wordt aandacht besteed aan de gang van zaken in een vliegtuig- laseraltimeterproject. Tevens zullen de data-aspecten worden behandeld. Van de redactie Impressies 19e Geodesia-congres Jaarboek Geo-informatie 1997-1998 NVG Stichting Geodesia Agenda Berichten Verslagen Publicaties T echniek Scripties Inhoud 39e jaargang (1997) Stichting Geodesia Tijdens het 19e Geodesia-congres vond een openbare verkoop plaats van verschillende geodetische productpresentaties. Zie congres verslag op p. 561. 533 GEODESIA komt ELF maal per jaar uit (juli en augustus gecombineerd). issn: 1385-7517 Geodesia Meting Noordersluis IJmuiden A. P. M. Pieters ing. N. de Hikter SAR-inter- ferometrie (2) Prof.Dr.-Ing. R A. P. Klees ir. R F. Hanssen S. UsaiM.Sc. 555 Mini-serie Digi tale Hoogte modellen (3) De praktijk van vliegtuig- laseraltimetrie ir. P. A. M. Looman en verder Bij de voorplaat

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1997 | | pagina 3